Brethparken er en moderne udstykning højtbeliggende i Gauerslund v/Børkop, tæt ved Brejning by. På en del af grundene er der mulighed for at bygge med udsigt til åbne vidder.

Nye attraktive grunde udbydes i en ny udstykning i Gauerslund, der er en landsby beliggende mellem stationsbyerne Børkop og Brejning. 

Udstykningen har en attraktiv beliggenhed for børnefamilier med kommende daginstitution, samt med kort afstand til Fælleshåbsskolen og rigtig gode idrætsfaciliteter. Endvidere kort afstand til indkøbsmuligheder.

Derudover er der god infrastruktur til hele Trekantområdet samt Odense og Aarhus, uanset om du er i bil, med tog eller bus.

Som de første i Danmark opfører Vejle Kommune en daginstitution og plejehjem i en og samme bygning og med fælles arealer og aktiviteter.  Se mere omkring bygningen nedenfor.

Der bliver tinglyst en deklaration om kloakanlæg m.m. på Brethparken 17 og 31, som køberne af disse parceller forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af parcellerne at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre. Deklaration med tilhørende rids findes nederst under ”Brethparken, Gauerslund”.

Der er tinglyst deklaration om forsynings- og afløbsledninger mv. på Brethparken 28, 30 og 32, og som køberne af disse parceller forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af parcellerne af respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre. Deklarationen findes nederst under ”Brethparken, Gauerslund”.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret indleveres. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskel. Mindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Man kan ikke reservere grunde.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Materialet til grundene findes nedenfor under ”Brethparken, Gauerslund”.     

Kong Gauers Gård - daginstitution og plejehjem (vejle.dk)

Sidst opdateret: