Med sine mange specialbutikker og detailbutikker er Give en driftig handelsby og et aktivt centrum på Vejle Kommunes vestegn. Foreningslivet er rigt og varieret, og nye medlemmer er – og føler sig – altid velkomne.

Give er Vejle Kommunes næststørste byområde – og et vigtigt knudepunkt i det midtjyske. Toget stopper altid på stationen i Give, og Billund lufthavn ligger lige om hjørnet. De nye motorveje og motortrafikveje forbinder Give direkte med det jyske motorvejssystem, og placerer byen centralt mellem Herning-området og det østjyske vækstområde langs E 45. Endvidere når du hurtigt, hvad enten du går eller cykler, til Firkløverskolen som har til og med 9. klassetrin.

På Tusindfrydvej, Give er der tale om 14 grunde, der ligger rigtig flot ved den seneste udstykning på Mælkebøttevej og ud til åbne marker. 

Udstykningen er beliggende syd for Sdr. Ringvej.

Du kan ikke reservere grunde.

Ønsker du at byde på grundene skal du benytte ” tilbudsblanket m. fortrydelsesret, som findes under ” Tusindfrydvej, Give”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes.

Alle mindstepriserne er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskelMindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Obs: Grunden beliggende Tusindfrydvej 15 og 5 er prisjusteret i forhold til vores vilkår angående jordbundsforhold - der er således taget højde for indholdet af de geotekniske rapporter i prisfastsætningen.

Bemærk, at sokkelkoter ved matrikel nr. 14pe og 14pm skal minimum være i højdeniveau med vejkoten ud for matriklen.

Der har på Tusindfrydvej 3 og 6 tidligere ligget en spildevands-trykledning. Denne er opgravet og fjernet. I forbindelse med fundament og gulvkonstruktion må køber forvente en udskiftning af den omgravede jord med indbygningsegnet sand.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Læs mere om Give her: Forside – Give min by (giveinfo.dk)

Se nederst på siden for materiale til grundene under mappen ”Tusindfrydvej, Give”.

Sidst opdateret: