Med sine mange specialbutikker og detailbutikker er Give en driftig handelsby og et aktivt centrum på Vejle Kommunes vestegn. Foreningslivet er rigt og varieret, og nye medlemmer er – og føler sig – altid velkomne.

Give er Vejle Kommunes næststørste byområde – og et vigtigt knudepunkt i det midtjyske. Toget stopper altid på stationen i Give, og Billund lufthavn ligger lige om hjørnet. De nye motorveje og motortrafikveje forbinder Give direkte med det jyske motorvejssystem, og placerer byen centralt mellem Herning-området og det østjyske vækstområde langs E 45. Endvidere når du hurtigt, hvad enten du går eller cykler, til Firkløverskolen som har til og med 9. klassetrin.

På Violvej, Give er der tale om 12 grunde, der ligger rigtig flot ved den seneste udstykning på Mælkebøttevej og Tusindfrydvej og ud til åbne marker.

Udstykningen er beliggende syd for Sdr. Ringvej.

Du kan ikke reservere grunde.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes med oplysning af adressen.
Bemærk at måleblad er angivet med parcelnr., mens koteplan og oversigtskort er angivet med adresser. 

Alle mindstepriserne er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskel. Mindstepriserne findes ved at klikke på den enkelte grund.

Der har på Violvej 7, 9 og 12 tidligere ligget en spildevands-trykledning. Denne er opgravet og fjernet. I forbindelse med fundament og gulvkonstruktion må køber forvente en udskiftning af den omgravede jord med indbygningsegnet sand.

Der er tinglyst deklaration om kloakanlæg m.m. på Violvej 11 og 12, hvilket køberne af disse parceller forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af disse parceller at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Læs mere om Give her: Give - Vejle Kommune eller på Forside – Give min by (giveinfo.dk)

Materialet til grundene findes nedenfor under ”Violvej”.

Sidst opdateret: