Slå rødder tæt på hyggelig lystfiskersø og et frit område med nyplantede træer.

Grundene ligger i udkanten af Givskud overfor eksisterende bebyggelse. Der er tale om 4 spændende og ikke mindst store grunde. Givskud er beliggende med kort afstand til motorvejstilkørsel til både Herning, Vejle og Horsens og der er kun 20 min kørsel til Billund Lufthavn.

Givskud er en aktiv by med indkøbsmulighed, skole fra 0-6. klasse, børnehave og vuggestue eller dagpleje samt gode sportsfaciliteter både med stadion og hal. Endvidere trækker Givskud Zootopia mange turister om sommeren.

I de anførte mindstepriser er inkluderet tilslutningsafgifter til el, vand, kloak, fællesantenne, der ligger i skab i vejskel.
Der er tillige inkludereret byggemodningsbidrag til naturgas. Tilslutningen dertil skal ske til hovedledning i boligvejen. Alle priser er inkl. moms. Tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning i form af naturgas er bortfaldet 1. juli 2022, og der er mulighed for at vælge individuel varmeforsyning. Udgiften hertil er Vejle Kommune uvedkommende. 

Man kan ikke reservere grunde.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Klik i kortet og læs mere om grundene nedenfor

Sidst opdateret: