Skønne naturgrunde. Udstykningen er beliggende i et absolut attraktivt område i stor vækst. Ideelt for dig der elsker naturen, og et populært område for den yngre generation.

Grejs er en åben, selvstændig og viljestærk by med en betagende udsigt til Grejsdalen. Grejs er beliggende ved Østjyske Motorvej syv kilometer nord for Vejle, hvilket gør transportforbindelserne til motorvejsnettet rigtig gode. Der er kort afstand til børneinstitution og skole, bl.a. Grejs Friskole med klassetrin fra 0. – 9. klasse. Under 15 minutters kørsel til centrum af attraktive Vejle, og på under en halv time når du Horsens, Brande, Kolding og Billund.

Grejs kan bl.a. tilbyde en skøn natur med mange grønne områder med bord og bænkesæt, tæt på skov og en by hvor sammenhold, engagement og et rigt foreningsliv prioriteres højt. I Grejs finder du bl.a. Grejs kulturcenter, lægehus, rideklub, idrætsklub og jagtforening.

Læs mere om Lokalrådet her: Grejs - Vejle Kommune og på Forside - Grejs.dk Omkring Grejs er der et udbygget stisystem. Se: GREJS LOKALRÅD - Grejs.dk

Der er tinglyst deklaration om kloakanlæg på Pastorgangen nr. 16, 19 og 21 langs grundens grænse, hvilket køberne af denne parcel forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af denne parcel at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre.

Der kan være drænledninger i området. Vedligeholdelse og retablering af disse påhviler køber.

Der vil blive tinglyst servitut om drænledning på Pastorgangen nr. 2, 4 og 6 og Bispegyden nr. 1,3 og 5, hvilket køberne af denne grund forpligter sig til at acceptere. Køberne er forpligtet til at tiltræde servitutten når Vejle Kommune anmoder om det. Desuden erklærer køberne af disse grunde at respektere de rådighedsindskrænkninger, som servitutten vil eller kan medføre. Eksempel på rådighedsindskrænkelser kan bl.a. være at der indenfor et servitutareal (målt i vandret plan) på 1 meter på hver side af Drænledningens midte må der ikke etableres faste anlæg af nogen art, herunder opføres bygninger, anlæggelse af veje, nedlægges kabler, ledninger eller beholdere, foretages grøftegravning (uddybning af eksisterende grøfter eller anlæg af nye), dræning, foretages terrænregulering, beplantning af træer eller buske med dybdegående rødder eller foretage andet, der kan være til hinder for Drænledningens beståen og adgang hertil.

Du kan ikke reservere grunde.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes og underskrives. Ønsker du at købe en grund skal du benytte ”Tilbudsblanket m. fortrydelsesret”, som findes nederst på siden. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten. Tilbudsblanket og fortrydelsesret skal udfyldes med adresse og gerne parcelnr. Eksempel: Pastorgangen med parcel nr. 108 på måleblad, skal udfyldes med adressen Pastorgangen 8/parcel nr. 108, på tilbudsblanketten og fortrydelsesretsblanketten.

Bemærk at måleblad er angivet med parcelnr., mens oversigtskort er angivet med adresser (markeret med sort nummer i cirklen). På Pastorgangen og Pavevænget er der ligeledes anført numre med rødt, hvilket angiver parcelnr.

Find materialet omkring grundene nedenfor.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

 

Sidst opdateret: