Dejlige naturgrunde med mulighed for beliggenhed ud til friarealer. Udstykningen er beliggende i et absolut attraktivt område i stor vækst. Ideelt for dig, der elsker naturen, og et populært område for den yngre generation.

Grejs er en åben, selvstændig og viljestærk by med en betagende udsigt til Grejsdalen, som gør det svært ikke at blive en smule poetisk. Grejs er beliggende ved Østjyske Motorvej syv kilometer nord for Vejle, hvilket gør transportforbindelserne til motorvejsnettet rigtig gode. Der er kort afstand til børneinstitution og skole, bl.a. Grejs Friskole med klassetrin fra 0. – 9. klasse. Under 15 minutters kørsel til centrum af attraktive Vejle, og på under en halv time når du Horsens, Brande, Kolding og Billund.

Grejs kan bl.a. tilbyde en skøn natur med mange grønne områder med bord og bænkesæt, tæt på skov og en by hvor sammenhold, engagement og et rigt foreningsliv prioriteres højt. I Grejs finder du bl.a. Grejs kulturcenter, lægehus, rideklub, idrætsklub og jagtforening. Endelig har du mulighed for at besøge et bemærkelsesværdigt klippefremspring på Grejs Bakke. Disse klipper skulle være de eneste i Danmark ud over klipperne på Bornholm.

Læs mere om Lokalrådet her: Grejs - Vejle Kommune og på Forside - Grejs.dk Omkring Grejs er der et udbygget stisystem. Se https://grejs.dk/vejviser/item/grejs-lokalrad 

Grundene beliggende Provstevejen 14 og Provstevejen 17 er prisjusteret i forhold til vores vilkår angående jordbundsforhold - der er således taget højde for indholdet af de geotekniske rapporter i prisfastsætningen.

Der er tinglyst deklaration om kloakanlæg m.m. på Provstevejen 7, 17, 18 og 30 hvilket køberne af disse parceller forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af parcellerne at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre. Deklarationen findes nederst under ”Provstevejen, Grejs, Vejle”.

Du kan ikke reservere grunde.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret indleveres. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter - bemærk ingen kollektiv varmeforsyning.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Sidst opdateret: