Anesminde - Asta Andersens Vej, Jelling - nye attraktive grunde udbydes i en ny udstykning. Grundene er placeret i en lille enklave meget tæt på centrum. Udstykningen er beliggende forholdsvist højt, hvilket medfører en god udsigt.

Jelling er centralt beliggende i forhold til store arbejdspladser og med god infrastruktur. Jelling er en kulturby der er kendt for bl.a. sine gravhøje, runesten og med arkæologiske fund en by helt i særklasse. Dertil kommer at Jelling ligger utroligt naturskønt med lange skovstrækninger og søer syd for byen.

Afstanden til Jelling midtby, med mange indkøbsmuligheder og små specialbutikker og de smukke Jelling-monumenter, er ca. 1 km. Der er også flere institutioner i Jelling, en folkeskole der har 0.-9- klassetrin, en idrætshal samt SFO. Jelling, som også er en stationsby, kan endvidere tilbyde et aktiv og alsidigt foreningsliv, opvarmet friluftsbad, en 18 hullers golfbane og ikke at forglemme Jelling Musikfestival der hvert år bringer samhørighed.

Der er 10 km til Vejle og ca. 12 km til E45.

Grundene nr. 10 og 22 er prisjusteret i forhold til vores vilkår angående jordbundsforhold - der er således taget højde for indholdet af de geotekniske rapporter i prisfastsætningen.

Der er tinglyst en deklaration om kloakanlæg m.m. på Asta Andersens Vej 2, 14 og 16, hvilket køberne af disse parceller forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af disse parceller at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre. Deklarationen findes nederst under ” Anesminde – Asta Andersens Vej, Jelling”.

Ved afgivelse af bud på grundene skal ”Tilbudsblanket m. fortrydelsesret” udfyldes, som findes nederst på siden under ”Anesminde – Asta Andersens Vej, Jelling”.

Ved afgivelse af bud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes.

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskel. Mindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Det bemærkes, at der vil blive opsat en midlertidig varmeunit, idet Jelling Fjernvarme ikke p.t. har fremført fjernvarmeforsyning frem til grundgrænsen. Den nærmere tidsplan for fremførelse af fjernvarmeforsyning frem til grundgrænsen er afhængig af bl.a. rørleverance. Køber skal give besked til Vejle Kommune når tilslutning til midlertidig varmeforsyning ønskes.

Man kan ikke reservere grunde.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Materialet til grundene findes nedenfor under ” Anesminde – Asta Andersens Vej, Jelling”.     

Sidst opdateret: