Udstykningen er beliggende i den lille landsby Ny Højen - kun 7 km. fra centrum af Vejle

Nu udbydes yderligere grunde i Ny Højen på Jakob Knudsens Vej.

I Ny Højen er der mulighed for at nyde den unikke kombination af landlig idyl samt nærheden til Vejles mange tilbud. I Højen findes der skole, daginstitution, multihal, lokal Dagli’Brugsen og byen har et aktivt lokalsamfund. Der er desuden busforbindelse mod både Vejle og Kolding, ligesom der er meget kort afstand til E45.

Du kan læse mere om området her; www.hoejen.dk, og du kan læse mere om Højen lokalområde på Højen - Vejle Kommune

Besøg også gerne facebooksiden: Højen.

Grunden beliggende Jakob Knudsens Vej nr. 21 og 33 er prisjusteret i forhold til vores vilkår angående jordbundsforhold - der er således taget højde for indholdet af de geotekniske rapporter i prisfastsætningen.

Der er tinglyst deklaration om kloakanlæg m.m. på matr. nr. 70ø Højen By, Højen (Jakob Knudsens Vej nr. 37) langs grundens nordlige grænse, hvilket køberne af denne parcel forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af denne parcel at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre.

Ved afgivelse af købstilbud skal dette ske skriftligt ved at benytte tilbudsblanketten og fortrydelsesretten, som findes under ”Jakob Knudsens Vej, Ny Højen”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten. Bemærk, at både tilbudsblanket og fortrydelsesretsblanketten skal udfyldes, underskrives og indleveres.

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskel - bemærk ingen kollektiv varmeforsyning.

Du kan ikke reservere grunde.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Materialet til grundene findes nedenfor under ”Jakob Knudsens Vej, Ny Højen”.

Sidst opdateret: