Nye attraktive grunde udbydes i en smuk beliggende udstykning. Udstykningen er beliggende i et karakteristisk kuperet landskab med udsigt til byen, de åbne marker og skoven i baggrunden. Området er populært for børnefamilierne, så der er masser af liv og legekammerater.

Du er tæt på naturen og har kort afstand til indkøb, daginstitutioner, skole, bager og naturligvis Vejle midtby. Vejle byder på et bredt udvalg af shoppingmuligheder, kulturtilbud og et rigt samt hyggeligt cafemiljø. For ikke at nævne de mange gastronomiske oplevelser, som Vejle kan byde på.

Grundene nr. 2, 10, 16, 34, 44, 46, 48, 54, 58, 64, og 66 er prisjusteret i forhold til vores vilkår angående jordbundsforhold - der er således taget højde for indholdet af de geotekniske rapporter i prisfastsætningen.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret indleveres, som findes under ”Magnesvej – Uhrhøj”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.

Det bemærkes, at der er etableret sandpude på Magnesvej 12, 14, 42 og 60.

Vedrørende grundene nr. 64 og 68 henledes opmærksomheden særligt på lokalplan nr. 1263 vedrørende krav om en minimumssokkelkote.

Minimumssokkelkoten skal aftales med Vejle Spildevand A/S. Den endelige opmåling fra Vejle Spildevand A/S foreligger endnu ikke.

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskel. Mindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Man kan ikke reservere grunde.

Ved afgivelse af bud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes.

Særligt vedrørende Magnesvej 14

Ønsker du at byde på Magnesvej 14 skal du benytte dokumentet ”tilbudsblanket m. fortrydelsesret 1. budrunde – Magnesvej 14”, som findes under ”Magnesvej - Uhrhøj”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.

Fristen for indlevering af bud er torsdag den 9. juni 2022 kl. 12.00.

Man kan ikke reservere grunden.

Der gøres særligt opmærksom på, at Vejle Kommune har udskiftet en del af jorden og etableret en sandpude på Magnesvej 14. Såfremt grunden bebygges uden for sandpudens bygbare felt, foregår dette for købers egen regning og risiko i enhver henseende. Eventuelle merudgifter til fundering af grunden er Vejle Kommune uvedkommende.

Med hensyn til forbindelsesvejen vest om Uhre kan det oplyses, at den forventede tidsplan for udførelsen af etapen fra Vardevej til Planetbyen er mellem 2020-2023.

Du kan se linjeføringen ved at zoome ud i kortet nedenfor.

Tidshorisonten omkring linjeføringen fra Planetbyen til Jellingvej er for nuværende ukendt.

Det fremgår ligeledes af lokalplan nr. 1263 for området, at lokalplansområdet skal vejbetjenes fra Mælkevejen via den eksisterende Petersmindevej.

Når omfartsvejen kommer, vil Petersmindevej kunne lukkes for gennemgående trafik, og vejen fra boligområdet til Høgsholtvej omdannes til en cykelsti. 

Sidst opdateret: