På den jyske højderyg tæt på en flot natur finder vi Vonge, som er kendt for sit gode nærmiljø og tætte sammenhold.

At bo i Vonge er derfor ensbetydende med at bo i et velfungerende lokalsamfund – med kort afstand til storbyen Vejle.

Vonge byder blandt andet på en topmoderne skole, en aktiv fritidsklub for børn og unge, detailhandel, et rigt og varieret foreningsliv og sidst men ikke mindst – omgivet af masser af skøn natur med Hærvejen og Gudenåens udspring ved Tinnet Krat som de største aktiver.

Mindstepriser inklusiv moms. 


I de anførte mindstepriser er inkluderet tilslutningsafgifter til el, vand, kloak, fællesantenne, dog varmeforsyning (naturgas) sker til hovedledning i boligvej.

Særligt vedrørende Kastanievænget 9 og 11

Vejle Kommune gør særligt opmærksom på, at grundene som sælges, er af en særlig beskaffenhed jf. det tilgængelige materiale der fremgår af hjemmesiden. Funderingsarbejder udføres derfor udelukkende for købers egen regning og risiko.

Ved køb af Kastanievænget 9 eller 11 accepterer køber hermed, at have gjort sig bekendt med de særlige jordbundsforhold for disse grunde, og at enhver form for udgift til funderingsarbejder er Vejle Kommune uvedkommende.

Ved købesummens fastsættelse er der taget højde for grundenes særlige jordbundsforhold, som er yderligere beskrevet i det udarbejdede materiale.

Højestbydende af henholdsvis Kastanievænget 9 og 11 vil efter Vejle Kommunes accept af købstilbuddet have 6 uger til at indhente boreprøver på grunden, samt yderligere 4 uger fra modtagelse af boreprøverne, til at melde tilbage til Vejle Kommune, hvorvidt køber fortsat ønsker at købe grunden. Det præciseres, at bestilling af boreprøver sker for købers egen regning. Såfremt køber ønsker at træde tilbage fra handlen på baggrund af boreprøvernes resultat, er dette muligt såfremt dette meddeles Vejle Kommune senest 4 uger efter modtagelse af boreprøverne.
Hvis køber ønsker at træde tilbage fra handlen, er Vejle Kommune berettiget til, at modtage købers boreprøver, uden beregning.

Klik i kortet og læs mere om grundene nedenfor

Sidst opdateret: