I udkanten af et eksisterende boligkvarter.

Trygt omkranset af skov finder du Thyregod, der er en stationsby der byder på mange spændende faciliteter. I Thyregod finder du badeland, sportshal og kursuscenter – foruden skolen og legepladserne.

Langs fodboldbanerne klukker bækken livligt, og ikke langt derfra kan man stige på toget til Vejle og København. Midtbyen er kompakt med små gader og tætliggende huse. En nærhed og tryghed der skinner igennem i byens sammenhold. Her forstår man at samarbejde, og foreningslivet, venskaber og fritid går op i en højere enhed.

Endvidere en ny motorvej som gør afstanden fra Thyregod til Vejle betydeligt mindre.

Læs mere om Thyregod Vester Lokalråd på; https://www.tvlokalraad.dk/ 

Man kan ikke reservere grunde.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes, underskrives og indleveres. Blanketten findes nedenfor. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.

Alle priser er inkl. moms - bemærk ingen kollektiv varmeforsyning.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Klik i kortet og læs mere om grundene nedenfor

Sidst opdateret: