Midt i et af Danmarks mest naturskønne områder – omkring Vejle Ådal – udbyder vi et antal parcelhusgrunde til salg i Mølleparken i Vandel.

Vandel er på landkortet placeret med 20 km til Vejle, Grindsted og Give og kun 6 km fra Billund. I Vandel kan du bo både tæt på en storslået natur og samtidig være en del af et af Danmarks dynamiske udviklingsområder – Trekantområdet.

Vandel har bl.a. dagplejere, hal og andre idrætsfaciliteter og en idrætsforening. I byen er der indkøbsmuligheder og en række mindre virksomheder.

Vandel har derudover en aktiv borgerforening og udviklingsråd, og du kan læse meget mere om Vandel lokalråd her. Besøg også gerne facebooksiden  https://www.facebook.com/Flyt-til-Vandel-101131925431603

I de anførte mindstepriser er inkluderet tilslutningsafgifter til el, vand, kloak, fællesantenne, der ligger i skab i vejskel.
Der er tillige inkludereret byggemodningsbidrag til naturgas. Tilslutningen dertil skal ske til hovedledning i boligvejen. Alle priser er inkl. moms. Tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning i form af naturgas er bortfaldet 1. juli 2022, og der er mulighed for at vælge individuel varmeforsyning. Udgiften hertil er Vejle Kommune uvedkommende. Vedrørende mulighed for tilslutning til fjernvarme skal  Billund Fjernvarmeværk kontaktes. Udgiften hertil er Vejle Kommune uvedkommende.

Man kan ikke reservere grunde.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Klik i kortet og læs mere om grundene nedenfor

Sidst opdateret: