Du skal kende din befæstelsesgrad for at vide, hvor meget vand, du må lede til kloakken fra din private ejendom. Beregn din befæstelsesgrad her på siden.

For at beregne, hvor meget du har befæstet din grund, skal du kende følgende:

 • Grundens areal
 • Fliseareal med hældning mod kloak og vejriste
 • Det samlede areal for tagfladen (dvs. både bolig, sekundær bygning, tilbygning, carport osv.)

Find information om befæstelse og befæstelsesgrader her

 • Hvad er en befæstelsesgrad?

  Befæstelsesgraden er et udtryk for den procentdel af grundens areal, der er dækket med tætte overflader, hvorfra vandet strømmer til kloakken.

  Fx svarer en befæstelsesgrad på 0,25 til, at 25 % af arealet er dækket med tætte overflader.

 • Hvorfor er det vigtigt?

  Af hensyn til kloaksystemets kapacitet og risikoen for oversvømmede kloakker, stilles der krav til, hvor meget af det regnvand, der falder på en grund, der må løbe ud i kloaksystemet.

  Ved at overholde kravene er du også med til at sikre renere vandløb i vores kommune. Det vand, der havner i vejristen, ender nemlig ofte i vores natur uden at blive renset.

  Se også: Hjælp fisken

 • Hvad menes med maksimal befæstelsesgrad?

  Maksimal befæstelsesgrad er et udtryk for den maksimale del af grundarealet, der må befæstes og aflede regnvand til kloak, uden at vandet tilbageholdes eller forsinkes.

  Graden afhænger af, hvilken type arealanvendelse der er tale om. 

  Læs mere om den maksimale befæstelsesgrad i Vejle Kommunes spildevandsplan

 • Hvordan ved jeg, om mit fliseareal afvander til kloakken?

  Tjek, om der er vejriste i nærheden af flisearealet. Hvis regn- og overfladevand løber mod vejriste, når det regner, afvander flisearealet sandsynligvis til kloakken. 

  Eksempel på en indkørsel med hældning mod vejrist

Kontakt Team Spildevand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 25 71

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: spildevand@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: