På landet, hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg. Vil du vide mere om de forskellige løsninger for spildevand i det åbne land?

Husspildevand er vand, der kommer fra afløb fra køkken, bad og toilet. I områder, der ikke er kloakeret skal husspildevand som minimum igennem en bundfældningstank, før det nedsiver i jorden eller ledes til dræn eller vandløb. Find mere om de forskellige løsninger for spildevand på landet.

Når dit anlæg er færdigt, skal du sende en kloakattest til os.

Har du en bundfældningstank?

Har du en bundfældningstank, så er den med i vores tømningsordning. Læs mere om den praktiske del af tømningsordningen, som Vejle Spildevand står for.

Alle bundfældningstanke (septiktanke/trixtanke osv.) skal tømmes en gang om året. Du skal som grundejer sikre, at der er fri adgang til tanken, før den skal tømmes. Hvis der ikke er fri adgang til tanken, når slamsugeren kommer, bliver du opkrævet et ekstra gebyr for forgæves kørsel.

Du kan søge om fritagelse fra den almindelige tømning, hvis du har fået tømt din tank i en anden forbindelse. Kontakt Team Spildevand.

Hvad er et beplantet filter?

Et beplantet filter bliver lavet i et hul, der er foret med en tæt plastikdug. Hullet fyldes med filtersand. Spildevandet fra din husholdning løber ud i bundfældningstanken, der holder de faste dele i dit spildevand tilbage. Fra bundfældningstanken bliver spildevandet ledt ud i fordelerrørene i sandlaget. Spildevandet bliver renset ved, at det siver gennem et tykt sandlag, før det bliver samlet i et dræn i bunden af anlægget. Herfra bliver det ledt ud i naturen. Oven på anlægget plantes tagrør og fx Gul Iris.

Hvad er et biologisk sandfilter?

Et biologisk sandfilter er et lukket system. Bunden og siderne er foret med en tæt plastikdug. Oven på plasticdugen fyldes sand. I overfladen af sandet ligger en række fordelerrør. Spildevandet fra dit hus bliver ledt til bundfældningstanken. Den tilbageholder de faste dele i dit spildevand.  Her fra bliver det ledt over i fordelerrørene. Vandet siver ned gennem sandet, hvor det bliver renset, før det løber i et dræn.

Hvad er et minirenseanlæg?

Et minirenseanlæg er en efterligning af de store fælles renseanlæg. Spildevandet fra dit hus bliver ledt til bundfældningstanken. Den tilbageholder de faste dele i dit spildevand. Fra bundfældningstanken bliver vandet ledt videre til selve minirenseanlægget. Her bliver vandet renset ved hjælp af mikroorganismer. Her efter bliver det ledt til et dræn eller vandløb.

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Spildevandet fra dit hus bliver ledt til bundfældningstanken. Den tilbageholder de faste dele i dit spildevand. Fra bundfældningstanken bliver vandet ledt videre til nedsivningsanlæggets fordelerrør. Fra fordelerrøret siver vandet langsomt ned og bliver renset af mikroorganismer i jorden.

Hvad er et pileanlæg?

Et pileanlæg er helt uden afløb. Jorden opsamler affaldsstofferne i løbet af vinteren. Pilene renser jorden for disse stoffer, når de vokser ved at bruge spildevandet som næring. Pilene omsætter og fordamper alt spildevand og al nedbør, der falder i anlægget.

Samletank

En samletank er en lukket tæt beholder, hvor alt dit spildevand bliver samlet. Har du en samletank, skal du selv kontakte en slamsuger, som kan tømme tanken, når den er fuld. Du må ikke tømme tanken selv. Når du søger om en samletank, skal du have en skriftlig aftale med et slamsugerfirma, som du vedhæfter din ansøgning.

Du skal have en autoriseret kloakmester til at lave arbejdet for dig. Han kan også hjælpe dig med ansøgningen.

Kloakattest

Når dit anlæg er færdigt, skal du sende en kloakattest til os. Kloakattesten skal være underskrevet af den kloakmester, som har lavet anlægget for dig. Sammen med kloakattesten skal du sende en målfast tegning.

Sidst opdateret: