Vil du nedsive tagvand og vand fra fliser i en faskine?

Se video om, hvordan du kan håndtere regnvand i en faskine. Klik på billedet for at tilgå videoen på YouTube.

Hvad er en faskine?

En faskine er et hulrum i jorden, som opsamler vand fra taget, terrassen eller andre faste belægninger, når det regner. Fra faskinen siver det rene regnvand langsomt ud i jorden og videre ned til grundvandet. Det hjælper med at mindske mængden af spildevand, som skal renses på et rensningsanlæg.

Illustration af faskine
Tagvand føres gennem en sandfangsbrønd til faskine.

Sådan finder du ud af, om din have er egnet til nedsivning

For at vide, om en faskine er en god idé på netop din grund, er det vigtigt at undersøge jordbunden og dens nedsivningsevne (K-værdi) først. I tabellen nedenfor kan du se, hvad nedsivningsevnen er for forskellige slags jordtyper:

 Grus:  1e-3 til 0,1 m/s 
 Sand:  1e-5 til 1e-2 m/s 
 Silt:  1e-9 til 1e-5 m/s
 Ren ler:  under 1e-9 m/s
 Morænelær:  1e-10 til 1e-6 m/s

 

Nedsivningsevnen bruges til at beregne, hvor stor faskinen skal være. Du kan måle nedsivningsevnen ved at lave en nedsivningstest det sted, du ønsker at lave faskinen.

Det er simpelt at teste jordens nedsivningsevne. Se video-vejledningen nedenfor:

Se video om, hvordan du kan teste jordens nedsivningsevne. Klik på billedet for at tilgå videoen på YouTube.

Du må lave næsten det hele selv​

Ja, næsten det hele. Du må ikke lave selve afpropningen af kloakken (den officielle adskillelse af dit regnvand fra den offentlige kloak) - det er autoriseret arbejde. Det skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmeldes til kommunen. Resten af arbejdet kan du selv stå for, hvis du vil.

Den nødvendige størrelse af faskinen afhænger af jorden i din have, og hvor meget vand du leder til faskinen. På LAR i Danmarks hjemmeside kan du finde regneark og vejledning til dimensionering af LAR-anlæg.

Det kan være en fordel at kontakte en kloakmester, som kan vejlede om faskinens mål og placering. Kloakmesteren kan også lave lednings- og oversigtsplaner.

Husk: Du skal stadig søge om tilladelse, før du går i gang.

Afstandskrav ved nedsivning af regnvand

Der findes forskellige afstandskrav, som skal overholdes, når du skal nedsive regnvand. Afstandskravene er fastsat for at passe på bygninger, vandløb og søer.

Man anvender følgende afstandskrav mellem et nedsivningsanlæg for regnvand og bygninger:

  • Beboelse både med/uden kælder 5 meter
  • Anden bygning med kælder 5 meter
  • Skure, garager m.v. 2 meter
  • Skel 2 meter
  • Offentlig vej 3 meter
  • Drikkevandsboringer, vandløb, søer og havet 25 meter

Ud over afstandskrav, er det også hensigtsmæssigt at se på, hvordan terrænet er rundt om en bebyggelse. Terrænet skal hælde væk fra bygningen, så regnvandet ikke løber ind mod huset.

Så meget vand må du lede til kloakken

For kloakerede områder er der fastsat en maksimal befæstelsesgrad (også kaldet afløbskoefficient). Denne er et udtryk for den maksimale del af grundarealet, der må befæstes og aflede regnvand til kloak uden tilbageholdelse eller forsinkelse.

Fx svarer en maksimal befæstelsesgrad på 0,25 til, at 25 % af grundens areal må befæstes med tætte overflader og aflede regnvand til kloak.

Kloakkens størrelse er beregnet ud fra disse tal, og de må derfor ikke overskrides. Når en grund overbefæstes, ledes der mere regnvand til kloakken, end hvad den er dimensioneret til. Det vil føre til, at kloakken oversvømmes.

Det er derfor vigtigt at overholde den maksimale befæstelsesgrad.

Du kan beregne, hvor meget du har befæstet din grund her

Tegning illustrerer konsekvensen af overbefæstelse

Find inspiration til håndtering af regnvand i haven

Der er altid mere end én løsning, når du selv vil håndtere regnvand i haven. I vores foldere præsenteres du for forskellige løsninger, som du kan bruge som inspiration.

Du kan også se flere eksempler på hjemmesiden LAR i Danmark

LAR-anlæg til parcelhus
LAR-anlæg til parcelhus
Sidst opdateret: