Sådan nedsiver du tagvand fra skur eller drivhus i din græsplæne.

Nedsivning i græsplæne før et regnskyl
Nedsivning i græsplæne før et regnskyl
Nedsivning i græsplæne efter et regnskyl
Nedsivning i græsplæne efter et regnskyl. Her var vandet væk efter 3 timer

​Derfor skal du nedsive regnvand i haven

Den billigste og mest simple måde at nedsive regnvand fra et mindre areal på er at lede regnvandet ud på græsplænen.

Det kræver ikke en tilladelse fra kommunen at nedsive i haven, så længe vandet håndteres på egen grund. Det er dog vigtigt, at vandet ikke løber mod huset, ud på vejen eller over til naboen.

Du kan lede regnvandet fra et tagareal via en tæt rende til en lavning i græsplænen. Græsarealet skal skråne væk fra huset, og du skal sikre, at vandet ikke kan løbe ind til naboen. Nedsivningen skal placeres mindst 2 meter og gerne 5 meter fra dit hus og 2 meter fra skur, garage og skel.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle jordtyper, der har et godt nedsivningspotentiale. 

Nedsivning i græsplæne
Fra nedløbsrøret løber regnvandet til en rende, der leder vandet til en lavning i græsplænen. Her siver det langsomt ned i jorden.

Sådan finder du af, om din have er egnet til nedsivning

For at vide, om nedsivning i græsplænen er en god idé på netop din grund, er det vigtigt at undersøge jordbunden og dens nedsivningsevne (K-værdi) først. I tabellen nedenfor kan du se, hvad nedsivningsevnen er for forskellige slags jordtyper:

Grus:  1e-3 til 0,1 m/s
Sand:  1e-5 til 1e-2 m/s
Silt:  1e-9 til 1e-5 m/s
Ren ler:  under 1e-9 m/s
Moræneler:  1e-10 til 1e-6 m/s

 

Nedsivningsevnen kan bruges til at beregne, hvor stor lavningen skal være. Du kan måle nedsivningsevnen ved at lave en nedsivningstest det sted, du ønsker at lave lavningen.

Det er simpelt at teste jordens nedsivningsevne. Se video-vejledningen nedenfor:

Se video om, hvordan du kan teste jordens nedsivningsevne. Klik på billedet for at tilgå videoen på YouTube.

Så meget vand må du lede til kloakken

For kloakerede områder er der fastsat en maksimal befæstelsesgrad (også kaldet afløbskoefficient). Befæstelsesgraden er et udtryk for den maksimale del af grundarealet, der må befæstes og aflede regnvand til kloak uden, at det tilbageholdes eller forsinkes.

Fx svarer en maksimal befæstelsesgrad på 0,25 til, at 25 % af grundens areal må befæstes med tætte overflader og aflede regnvand til kloak.

Kloakkens størrelse er beregnet ud fra disse tal, og de må derfor ikke overskrides. Når en grund overbefæstes, ledes der mere regnvand til kloakken, end hvad den er dimensioneret til. Det vil føre til, at kloakken oversvømmes.

Det er derfor vigtigt at overholde den maksimale befæstelsesgrad.

Du kan beregne, hvor meget du har befæstet din grund her

Tegning illustrerer konsekvensen af overbefæstelse

Find inspiration til håndtering af regnvand i haven

Der er altid mere end én løsning, når du selv vil håndtere regnvand i haven. I vores foldere præsenteres du for forskellige løsninger, som du kan bruge som inspiration.

Du kan også se flere eksempler på hjemmesiden LAR i Danmark

Regnbed kombineret med lavning i have
Regnbed kombineret med nedsivning i græsplænen
Sidst opdateret: