Røg og/eller lugt kan være generende for mange. Hvis du er generet - eller hvis det er din brændeovn eller din virksomhed, der generer andre - så læs om hvordan du gør noget ved problemerne.

Sådan bruger du bedst din brændeovn

Det er nemt at tage hensyn til både miljøet og dine naboer, når du bruger din brændeovn. Her er nogle tips til at gøre det lettere.

 • Tænd op fra toppen

  Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80 % af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændslet?

 • Brug kun tørt og rent træ

  Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg.

  Det er ulovligt at fyre med affald, herunder affaldstræ. Derudover udvikler du giftige og ætsende stoffer, hvis du fyrer med fx reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap, spånplader, paller eller malet og behandlet træ.

  Stofferne er miljø- og sundhedsskadelige og nedsætter levetiden for din brændeovn og skorsten.

 • Brug rigeligt med luft

  Når du bruger din brændeovn, skal forbrændingen være så fuldstændig som mulig. Ellers vil partikler og gasser sætte sig som sod i skorstenen eller slippe ud i miljøet.

  Den bedste måde at regulere varmen på? Læg mindre brænde på. Hvis du blot skruer ned for tilførslen af luft, kommer der ikke luft nok til forbrændingen. Røgen vil derfor være fyldt med partikler, der er skadelige for sundheden.

  Når du lægger mere brænde på, skal du skrue op for luften, mens flammerne igen er mørkegule. Skru ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder rent.

  Fyr ikke om natten

  Du må ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen for at have gløder om morgenen. 

  • Du udsætter din naboer for store mængder røg, som er skadeligt for sundheden.
  • Du udsætter din skorsten for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand.
  • Lukker du helt ned for luften, er der risiko for dannelse af giftig kulilte (CO). Den er farveløs og lugtfri og kan i værste fald sive ud i huset om natten.
  • Hvis din ovn er lidt utæt, og skorstenen er meget sodet, er der yderligere risiko. 
 • Tjek at røgen er næsten usynlig

  Hvis du gerne vil vide, om du fyrer på den miljømæssigt bedste måde, kan du gå udenfor og se, om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter. Du kan både se og lugte, hvis der er noget galt.

  Når der er god gang i forbrændingen efter optændingsfasen, skal røgen være næsten usynlig, når den kommer op af skorstenen. Synlig mørk røg betyder sod og sundhedsskadelige partikler og ofte lugt i det område, du bor i.

  Hvis der kommer for lidt luft til brændet, hvis brændet ikke er tørt nok, eller at du gør noget andet forkert, vil røgen lugte grimt.

 • Ny brændeovn der lever op til bestemmelserne

  Hvis du skal udskifte din brændeovn, skal den nye (eller brugte) brændeovn leve op til bestemmelserne i Brændeovnsbekendtgørelsen.

  Skorstensfejeren skal desuden godkende installationen, inden du tager brændeovnen i brug.

  Hvis du vil vide mere om korrekt fyring og regulering af luftforurening fra brændefyring, kan du finde yderligere oplysninger på Miljøstyrelsens brændefyringsportal.

 • Er du generet af røgen fra din nabos brændeovn?

  Du kommer som regel længst ved at tale med din nabo. Miljøstyrelsen har nogle gode råd til, hvordan du griber snakken an.

  Hjælper det ikke at snakke med naboen, kan du klage til kommunen.

  Vi kan gribe ind, hvis der er problemer med forurening fra en brændeovn, en pejs, et pillefyr eller et lignende fyringsanlæg. Hvis der er væsentlige røggener, kan vi kræve ændringer efter vejledning fra en skorstensfejer. Vi kan kræve, at den ansvarlige forhøjer skorstenen eller indskrænker brugen af anlægget, så det fx kun må bruges på afgrænsede tidspunkter, med en bestemt type brændsel eller under særlige vejrforhold.

Ventilation og madlugt fra restauranter og køkkener

For at sikre et godt indeklima, skal der være udsugning fra køkkener i restauranter samt takeaway og fastfood butikker. Bliv klogere på kravene til luftskifte og højde på afkast.

 • Skal der være udsugning fra et pizzeria eller en take-away?

  Ja, hvis du tilbereder varm mad i en restaurant, en take away butik eller en butik med fastfood.

  Udsugningen skal sikre et godt indeklima og dermed et godt arbejdsmiljø.

 • Hvor højt skal afkastet være, og hvordan skal jeg placere afkastet?

  Luften fra ventilationen må ikke give lugtgener i omkringliggende lejligheder, altaner eller andre steder, mennesker opholder sig.

  • Du skal føre afkastet over et tag (ved tagryggen/det højeste punkt på taget).
  • Der skal være en afstand på mindst 5 meter til vinduer (hvis de kan lukkes op) og anden form for indtag af frisk luft.
  • Afkastet skal være opadrettet.
 • Hvor stor skal motoren og rørene være på ventilationen?

  • Anlægget skal sikre et luftskifte på ca. 25-40 gange i timen, når der i køkkenet foretages grillstegning og/eller friturestegning.
  • Ved almindelig madtilberedning skal luftskiftet være ca. 20-25 gange i timen.
  • I serveringslokaler skal luftskiftet være ca. 5 gange i timen.
  • Leverandøren af anlægget kan beregne og dimensionere både motor og rør.
 • Skal jeg have en byggetilladelse for at sætte ventilation op?

  Ja, det skal du. Et nyt anlæg til ventilation i en ejendom kræver en byggetilladelse. Din ansøgning skal beskrive anlægget samt afkastets højde og placering.

  Du kan søge en byggetilladelse via Byg og Miljø.

Tomgang og bilmotorer

Du må ikke lade motoren gå i tomgang i mere end et minut, altså 60 sekunder. Politiet kan udstede en bøde, hvis du ignorerer forbuddet mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut. Reglen er indført for at begrænse den samlede miljøpåvirkning af klimaet og for at give renere luft i byerne.

Sidst opdateret: