I medfør af bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992, kapitel 6, §15 fastsættes følgende bestemmelser for Trekant Vest miljøsamarbejde omfattende Billund-, Egtved-, Give-, Jelling- Vejle- og Kolding Kommune:

§1 Stk. 1.

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse:

  • så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø
  • så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
  • ved udrykningskøretøjer med lyssignal i gang
  • ved komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde
  • ved motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

Regulativet gælder inden for byzonetavler i Billund-, Egtved-, Give-, Jelling- Vejle- og Kolding Kommune


§2


Overtrædelse af bestemmelserne i §1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§3

Dette regulativ træder i kraft den 1. april 2004. Vedtaget af Byrådet i Vejle den 16. december 2003.

Flemming Christensen, Borgmester

Erik Dahl-Rasmussen, Teknisk Direktør

Bilerne i byen skaber forurening

Vi kan ikke undvære bilerne, men vi kan gøre noget for at undgå en unødvendig forurening fra dem, som f.eks. når en bilmotor kører i tomgang. Ved tomgang forbrændes brændstoffet ikke fuldstændigt og det betyder øget luftforurening med bl.a. kræftfremkaldende stoffer. Derfor forurener en holdende bil betydelig mere end en bil, der kører. Det er spild af brændstof og mens motoren står og brummer udsætter du andre for både luft-, lugt- og støjgener. Derfor har Vejle Kommune indført en regel der siger, at en motor ikke må køre i tomgang længere end højst nødvendigt og højst i et minut. Det koster bøde hvis man ikke overholder denne regel.

Hver gang!

Reglen gælder alle køretøjer - personbiler, taxaer, turistbusser, varevogne, lastvogne, motorcyklister - alle steder og hver gang man standser. Det gælder også busser, som holder pause på ruten eller endestationen. Eneste undtagelse er ved trafikkøer. Undtagen er også køretøjer, der til helt specielle formål har brug for motorkraften mens de holder stille: renovationsbiler, udrykningskøretøjer og enkelte andre arbejdskøretøjer.

Du holder stille

Energiforbruget ved et minuts tomgangskørsel svarer til ca. 300 meters almindelig kørsel. Der er derfor også økonomi i at stoppe motoren med det samme man holder stille og det hverken skader eller slider mere på motoren at slukke den oftere.

Mere end et øjeblik

De færreste ærinder kan klares under et minut. Skal du tage passagerer op eller sætte dem af, læsse varer af eller på, skal du altid stoppe motoren imens. Gør det til en vane at slukke motoren med det samme, når du ved at det varer mere end et øjeblik, så er du fri for at holde øje med tiden.

Sidst opdateret: