Hvordan stopper du bedst rotterne, inden de kommer ind på din ejendom?

Ligger min ejendom i byzone eller landzone?

Søg på din adresse på kortet og se, om din ejendom er i byzone eller landzone.

 • Bor du i en byzone?

  Sådan sikrer du bedst din ejendom mod rotter:

  • Sørg for, at ydermure, sokler og taget er tætte og intakte. Dette gælder også riste, vinduer, yderdøre osv.
  • Alle afløb skal være tætte. Husk også, at afløbsbrønde skal have dæksler eller riste på, der er sikret mod rotter.
  • Nedløb fra taget skal munde ud i en kloakrist eller et dæksel.
  • Har du en brændestabel, brædder, plader eller andet stående, så klods det op over jorden og sørg for, at det ikke står op af bygningen.
  • Lad ikke fyldte affaldsposer med husholdningsaffald stå udenfor. Det skal opbevares utilgængeligt for rotter.
  • Hvis du fodrer fuglene, så giv dem ikke mere, end de kan spise op i dagens løb. Fjern evt. overskydende foder fra jorden.
 • Bor du i en landzone?

  Bor du i en landzone, så gælder det samme som for byzonen. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

  • Sørg for, at afløb fra stalde, møddinger, samlebrønde osv. er tætte.
  • Har du udmugningskanaler, så kan du sikre dem med en klap eller en jernplade, der slutter tæt.
  • Hold jorden omkring bygningerne fra for ukrudt.
  • Hav korn- og foderstoffer i rottesikre beholdere, hvis det er muligt.
  • Ligger der korn- og foderstoffer på jorden eller på gulvet, så fjern det hver dag.
  • Byg fodersiloer af rottesikre materialer.
 • Har du høns eller andre dyr?

  Man hører ofte "Har du høns, har du også rotter", men sådan behøver det ikke være.

  • Sørg for, at hønsegårde, hønsehuse, dueslag, kaninbure og dyrestalde er sikret mod rotter på samme måde som en almindelig ejendom.
  • Fjern spilde korn- og foderstoffer hver dag.
Sidst opdateret: