Når du som kloakmester har udbedret et kloakbrud, skal du udfylde en blanket om færdigmelding, så vi også har dokumentation for at arbejdet er færdigt.

Du skal

  1. Bruge MitID medarbejdersignatur
  2. Bruge CVR-nummer
  3. Kende ejendommens adresse
  4. Kende ejerens navn og e-mailadresse
  5. Kende dato for udbedringen
  6. Beskrive, hvad der er blevet udbedret på kloakken

Sådan gør du

  1. Log på med MitID
  2. Angiv dine kontaktoplysninger (hvis du bliver bedt om det)
  3. Udfyld oplysningerne i hvert trin
  4. Afvent kvittering, som bliver sendt på e-mail til dig og ejeren
Sidst opdateret: