Når du som kloakmester har udbedret et kloakbrud, skal du udfylde en blanket om færdigmelding, så vi også har dokumentation for at arbejdet er færdigt.

Du skal

  1. Bruge NemID medarbejdersignatur
  2. Bruge CVR-nummer
  3. Kende ejendommens adresse
  4. Kende ejerens navn og e-mailadresse
  5. Kende dato for udbedringen

Sådan gør du

  1. Log på med NemID
  2. Angiv dine kontaktoplysninger (hvis du bliver bedt om det)
  3. Udfyld oplysningerne i hvert trin
  4. Afvent kvittering, som bliver sendt på e-mail til dig og ejeren
Sidst opdateret: