Din afgift på rottebekæmpelse vil fremover blive beregnet ud fra antal bebyggede kvadratmeter og bliver fra årsskiftet til 2024 opkrævet via en bidragsbillet, som bl.a. dækker over vejafgift, renovation og rottebekæmpelse.

Når vi træder ind i 2024, bliver det med en ny opkrævningsmodel for ejendomsskatten, som fremover trækkes over 12 måneder direkte på ejerens lønseddel.

I den forbindelse har Miljøministeriet ligeledes valgt at ændre på opkrævningsmodellen for rottebekæmpelse.

Opkrævningskort i din e-boks

I dag opkræves du som ejer af en ejendom ud fra ejendomsværdien. Fra 1. januar 2024 bliver afgiften beregnet ud fra, hvor mange kvadratmeter du har bygget på grunden – jf. Rottebekendtgørelsen, kapitel 12, paragraf 52, stk. 2.

Det vil for langt de fleste ejendomsejere betyde en mindre afgift end i dag. Men for enkelte vil det dog medføre en stigning.

Opkrævningen vil fremover foregå via en bidragsbillet sendt til din e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks, modtager du billetten på borger.dk. Bidragsbilletten dækker udover rottebekæmpelse også bl.a. vejafgift og renovation.

Er du allerede tilmeldt PBS i forhold til din hidtidige betaling af ejendomsskat, skal du ikke foretage dig yderligere, da opkrævningen vil ske automatisk.

Sådan beregner du din afgift

I Vejle Kommune er satsen beregnet til 0,4267 kr. pr. kvadratmeter.

Du kan selv beregne din kommende afgift. Hvis du har en bolig på 160 kvadratmeter og en carport med redskabsskur på 40 kvadratmeter, er din samlede bebyggelse på 200 kvadratmeter.

Omregnet betyder det, at du fra årsskiftet skal betale 85,34 kr. pr. år i rottegebyr. (200 m2 x 0,4267 kr.)

6 hyppige spørgsmål og svar

  • 1. Hvorfor er der ændret på måden at beregne afgiften til rottebekæmpelse?

    Miljøministeren har besluttet, at gebyret fra 1. januar 2024 skal beregnes ud fra ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker.

  • 2. Hvad dækker bidragsbilletten over?

    • Renovation
    • Skorstensfejning
    • Rottebekæmpelse
    • Tømning af septiktank/trixtank
    • Bidrag til vedligeholdelse af fællesarealer (vejafgift)
    • Fejning af fortov
    • Statsafgift vand/spildevand
  • 3. Jeg har en erhvervsejendom med mange bebyggede kvadratmeter. Det betyder, at jeg får en stor afgift. Hvorfor skal erhvervslivet straffes på den måde?

    Den ændrede beregning er ikke for at straffe nogen.

    Det er en måde at forenkle et system, som for langt de fleste desuden vil betyde lavere afgifter.

    Det er korrekt, at det for erhvervsejendomme med megen bebyggelse vil betyde en øget afgift.

    Der er dog også et større areal at rottebekæmpe på i forhold til ejendomme med få kvadratmeter.

  • 4. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er enig i det nye gebyr?

    I henhold til Rottebekendtgørelsen, kapitel 12, stk. 5, kan byrådet ikke dispensere for gebyret.

    Ifølge Rottebekendtgørelsens kapitel 14, paragraf 58, kan kommunens afgørelser ikke påklages til andre administrative myndigheder.

  • 5. Hvad sker der, hvis jeg undlader at betale gebyret?

    Hvis du ikke betaler gebyret, vil du modtage en rykker.

    Betales denne heller ikke, vil beløbet blive sendt til inddrivelse.

  • 6. Jeg ønsker at klage alligevel. Hvem kan jeg tale med?

    Du er velkommen til at sende en mail til CHSNY@vejle.dk med dine indsigelser.

    Vi har dog som kommune ikke bemyndigelse til hverken at ændre eller dispensere for reglerne, da disse er besluttet i Miljøministeriet.

Sidst opdateret: