Få gode råd til, hvordan du sikrer, at dit fuglefoder ender i den rigtige dyremave.

Flere af os nyder at fodre fuglene i haven. Det giver liv, og vi gør de bevingede væsener en tjeneste i den hårde frost og sne.

Men fuglefoderet er ikke kun lækkert for fuglene. Rotterne synes også, det er en nem adgang til føde for dem.

Det er svært helt at undgå rotter ved din foderplads, men du kan med nogle enkelte forholdsregler forebygge og minimere, at rotterne besøger dit foderbræt.

Sådan forebygger du rotter ved foderbrættet:

  • Læg ikke foder direkte på jorden, hvor rotterne nemt kan tilgå det.
  • Brug et foderbræt med glatte ståloverflader og en glat stang, som rotter ikke kan kravle og klatre på eller op ad.
  • Placer dit foderbræt et par meter væk fra vegetation som fx træer og buske samt hegn eller andet, som rotterne kan bruge til at springe over på foderbrættet.
  • Brug et foderbræt med høje kanter, så der falder mindst muligt foder ned på jorden.
  • Læg ikke mere foder ud end, hvad fuglene kan nå at spise op på samme dag.
  • Fjern dagligt foderrester inden natten og fej omkring foderbrættet.
  • Opbevar foderet i en rottesikker beholder.
  • Undlad fuglefodring i træer og buske i form af f.eks. mejsebolde, da rotterne er glimrende klatrere og derfor nemt kan komme til boldene.
  • Hvis der bruges mejsebolde eller lignende, så hæng dem i en ståltråd og frit, så rotterne ikke kan klatre op til dem eller trække dem væk.

Rotterne er kommet - hvad skal du gøre?

Fuglefodringen skal stoppe med det samme, hvis du har mistanke om rotter på din ejendom eller i nærområdet.

Du må først begynde at fodre igen, når bekæmpelsen er afsluttet, og fodringen skal fremadrettet følge ovenstående forebyggende råd.

Kommunen kan pålægge dig at stoppe med at fodre fuglene, hvis det tiltrækker rotter.

Det bør du vide om rotter

Rotter er et alvorligt skadedyr, som i løbet af ganske kort tid kan udvikle sig til en større bestand, der kan være svær at komme til livs.

De ødelægger årligt for millioner af kroner. De udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb.

Rotter er derudover smittebærere af alvorlige sygdomme, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Anmeld rotter

Husk, at du har pligt til straks at anmelde rotter til kommunen, uanset hvor du observerer dem, ser tegn på dem eller har mistanke om, at de er der.

Du kan anmelde rotter, eller din mistanke længere oppe på denne side, ligesom du her kan læse meget mere om rottebekæmpelse.

Du kan ringe til os på tlf. 76812411, hvis du har spørgsmål.

Sidst opdateret: