Er du generet af sølvmåger, hvor du bor? Vi giver dig råd og vejledning til, hvad du kan gøre, så problemet bliver mindre.

Der er forskellige ting du kan gøre, hvis du er generet af sølvmåger. På denne side kan du finde oplysninger om

 • hvilke tiltag der er mest effektive til at begrænse problemer med sølvmåger
 • hvor du kan få råd og vejledning
 • hvad der kræver en tilladelse
 • hvordan du søger om en tilladelse til at regulere sølvmåger 

 • Hvordan forebygger jeg effektivt sølvmåger med afværgeforanstaltninger?

  Der er mange forskellige skræmmemetoder, men mange har dog kun kortvarig effekt. De fleste former for skræmmemetoder kræver ikke nogen tilladelse. Hvis du bruger lyd som skræmmemetode, kan det kræve tilladelse.

  De mest effektive og langtidsvirkende metoder til at holde sølvmåger væk er wirer eller trådnet over de flade hustage, da det forhindrer mågerne i at yngle på tagene. Opsætning af duepigge på strategiske steder kan også have en effekt. Det kræver ikke tilladelse at sætte wirer, trådnet eller duepigge op.

  Fjernelse af gamle reder og løst redemateriale fra tidligere år, kan også have en effekt, men skal løbende følges op. Det kræver ikke en tilladelse, så længe du fjerner materialet, inden mågerne begynder at bygge nye reder om foråret. Du må ikke fjerne redemateriale uden tilladelse, når mågerne først er gået i gang med deres nye reder.

  Begrænsning af tilgængelig føde er generelt en effektiv metode til at undgå forstyrrelser af måger i hele året. Det er derfor vigtigt at holde lokalområdet rent og anvende affaldsbeholdere, der er mågesikre.

 • Hvor kan jeg få råd og vejledning om regulering af sølvmåger?

  Du kan få råd og vejledning om regulering af sølvmåger hos Naturstyrelsens Vildtkonsulent i Søhøjlandet Lars Bruun Hansen tlf. 7254 3944 / 4030 0576 eller på e-mail: lbh@nst.dk

 • Hvem beslutter, om sølvmåger skal reguleres?

  Det er kun ejer/bruger eller en virksomhed, der kan beslutte, om der skal reguleres sølvmåger på en ejendom. Den typiske begrundelse for at kunne opnå tilladelse til regulering er, at der er risiko for menneskers sundhed. I særlige tilfælde kan Naturstyrelsen også påbyde regulering af sølvmåger, hvis der er fare for menneskers sundhed.

 • Hvad kræver det for at få tilladelse til regulering af sølvmåger?

  Du skal have tilladelse til at regulere sølvmåger. Du skal søge om tilladelse hos Naturstyrelsen. En tilladelse til regulerer måger kan omfatte en eller flere af følgende metoder:

  • fjernelse af aktive reder
  • oliering og fjernelse af æg
  • bortskydning af voksne fugle og i særlige tilfælde unger

  For at du kan få en tilladelse til at regulerer måger, forudsætter Naturstyrelsen normalt, at du forinden har sat en eller flere forebyggende afværgeforanstaltninger i gang fx fjernelse af gammelt redemateriale. Du skal fortsætte disse forebyggende foranstaltninger efter, at du har fået din tilladelse til at regulere måger.

 • Hvordan søger jeg om tilladelse til at regulere af sølvmåger?

  Det er den enkelte lodsejer/bruger eller virksomhed, der skal søge om tilladelse til at regulere sølvmåger. Ansøgningen skal ske digitalt. Du finder den digitale ansøgning og vejledning til at søge på Naturstyrelses hjemmeside.

  Du kan også søge om tilladelse til at regulere på hjemmesiden om skadevoldende vildt på Virk.dk.

  Hvis du søger på vegne af en ejer/bruger eller en virksomhed, skal du have en underskrevet fuldmagt, inden du ansøger. Denne underskrift skal du vedhæfte din ansøgning. Du finder en skabelon til fuldmagt på miljøstyrelsens hjemmeside om skadevoldende vildt. 

  Din ansøgning bliver behandlet af Naturstyrelsens lokale vildtkonsulent. Naturstyrelsen kan give tilladelse til:

  • at skyde sølvmåger (i yngletiden skal man tilstræbe at skyde ungerne før de voksne fugle af dyreetiske årsager)
  • at ødelægge reder og æg
  • at der i særlige tilfælde kan skydes med luftgevær.
 • Er der jagttid på sølvmåger?

  I Vejle Kommune er der jagttid på sølvmåge i perioden 1. september til 31. januar. Regler om jagt og jagttid på sølvmåge er nærmere beskrevet i jagtlovgivningen. Du kan læse om reglerne på Jægerforbundets hjemmeside.  

Sidst opdateret: