Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Vilde katte

Er du generet af vilde eller herreløse katte? Du kan anmelde vilde katte her. Kattens Værn står for at indfange og eventuelt aflive kattene, men husk, at du selv skal betale udgifterne for det.

Vi har en aftale med Kattens Værn om, at de står for at indfange og eventuelt aflive vilde katte til faste, lave priser. 

Indfangning og eventuel aflivning: 275 kr. pr. kat. 

Kørsel: 130 kr. pr. gang

Genudsætning: 500 kr. pr. kat for dyrlægens arbejde. Hvis du ønsker en eller flere katte genudsat, gør dyrlægen følgende:  Neutraliserer, øremærker, vaccinerer, tjekker for katteAIDS/-leukæmi og behandler for eventuelle øremider. 

Du har mulighed for selv at fange en vildtlevende kat ind, hvis du vælger denne løsning skal du altid først indhente en tilladelse ved at maile eller ringe til os. Det gælder også, hvis katten er i din egen baghave. Du skal selv skaffe en kattefælde, evt. fra en dyrlæge og selv betale de gældende takster hos dyrlægen. 

Ifølge bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte må katte kun indfanges med henblik på aflivning, hvis kommunen anmoder om det - med mindre dyrlægen kræver det af dyremæssige grunde. Du skal derfor som regel anmelde det til os, hvis du ønsker at få indfanget og aflivet vilde katte. 

Du kan evt. kontakte Dyrenes Beskyttelse, hvis der er tale om nødstedte, vilde katte.

Sidst opdateret: 12. december 2019