I Danmark må du kun bo i dit sommerhus i sommerhalvåret. Hvis du vil bo i dit sommerhus i weekender og i forbindelse med ferieophold fra d. 1. november til udgangen af februar, skal du søge om dispensation ved os.

Beboelse i sommerhus

 • For dig der er pensionist

  Når du har ejet dit sommer hus i 1 år, har du som pensionist personlig ret til at benytte dit sommerhus til helårsbeboelse. 

  Det samme har du, hvis du er over 60 år, modtager pension, efterløn, er førtidspensionist iht. lov om social pension eller modtager flexydelse iht. lov om flexydelse. 

  Du behøver ikke søge om tilladelse til helårsbeboelse i dit sommerhus, hvis du opfylder ovenstående krav. Du skal blot tilmelde adressen på Folkeregistret og kunne dokumentere følgende: 

  • Hvor længe du har ejet sommerhuset
  • At du er pensionist 
 • For dig der vil søge dispensation

  Du har i særlige tilfælde mulighed for at få dispensation til helårsbeboelse i dit eget sommerhus. Denne dispensation kan gives til: 

  • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker, hoteller, restauranter og virksomheder med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når beboelse i sommerhuset er nødvendig for virksomhedens drift
  • Ejere, som har en alvorlig sygdom eller invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset, hvorimod helbredsmæssige årsager i øvrigt ikke kan bevirke, at der gives dispensation
  • Ejere, som er pensionister og som har ejet sommerhuset i mindst et år. 
 • Hvorfor må jeg ikke bo i sommerhus hele året?

  Der er flere grunde til, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at bo i sommerhus hele året. Årsagerne er, at: 

  • Vi ønsker at bevare sommerhusområderne som rekreative områder.
  • Vi ønsker at forhindre pres for udlæg af nye sommerhusområder i værdifulde områder og ubebyggede kyststrækninger. 
  • Vi ønsker at beskytte sårbare landskabstyper i og omkring sommerhusområderne mod slid. 
  • Vi ønsker at forhindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer
  • Vi ønsker at sikre karakteren af sommerhusområde, som ønsket af flertallet af sommerhusbeboere. 
 • Hvornår bor jeg ulovligt i sommerhus?

  Hvis du har tilmeldt dig Folkeregistret på en sommerhusbolig i vinterhalvåret fra d. 1. november til udgangen af februar, og du ikke opfylder reglerne for helårsbeboelse, bor du ulovligt i sommerhuset.

  Vi administrerer helårsbeboelse i sommerhus efter Planloven. 

Sidst opdateret: