Meld, at du flytter i Danmark

Når du flytter fra en dansk adresse til en anden, skal du senest melde det efter 5 dage.

Du skal melde det digitalt til den kommune, du flytter til, og samtidig vælge hvilken læge du vil have. 

 • Når du skal flytte

  Skrevet af borger.dk
 • Anmeld flytning til folkeregistret
  Ifølge loven har du pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til – eller indenfor – senest fem dage, efter du har skiftet bopæl.

  Du kan dog tidligst melde flytning fire uger, før du skifter adresse. Glemmer du at melde din flytning til i tide, kan du risikere at få en bøde.

  Du skal melde din flytning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

  Hvad er en c/o-adresse?

  Hvis du flytter ind hos en ejer eller lejer, og dit eget navn ikke står på døren, skal du angive ejerens eller lejerens navn i feltet 'Hos (c/o er en forkortelse for det engelske udtryk "Care of")'. Du kan ikke registreres i CPR på en c/o-adresse, hvis du ikke rent faktisk også bor der.

  Kommunen kan kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

 • Anmeld flytning til PostNord

  Når du melder flytning til folkeregistret via borger.dk eller via din tilflytningskommunes hjemmeside, så behøver du ikke at gøre mere. PostNord modtager automatisk meddelelse om din flytning.

  PostNord eftersender i en periode breve, aviser, blade og magasiner til din nye adresse. Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver returneret til afsenderen.

  PostNord og flytning ved adressebeskyttelse

  Har du beskyttet adresse, skal du selv melde flytning til PostNord.

  1. Hvis du er oprettet på ePosthuset, kan du logge på og bruge kontaktformularen til at melde flytning til PostNord. Du kan ikke bruge selve flytteformularen.
  2. Hvis du ikke er oprettet på ePosthuset, skal du bestille en flytteblanket, som PostNord sender til dig. Ring til kundeservice på tlf. 70 11 22 12 eller send en mail til eposthuset@postnord.com. Derefter udfylder du blanketten og sender den retur til PostNord.
  PostNord og flytning uden NemID

  Hvis du ikke har NemID, kan du bestille en flytteblanket hos kundeservice på tlf. 70 11 22 12 eller mail: eposthuset@postnord.com.

  Midlertidig flytning

  Hvis du fx flytter i sommerhus i en kortere periode, kan du få videresendt din post.

  Læs mere om dine muligheder på PostNords hjemmeside.

 • Hvordan får jeg stadig post til døren?

  Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der gælder ingen særlige regler for folkepensionister på området, men fælles er, at du skal søge kommunen om at få posten bragt til døren.

  Læs mere om reglerne her:

 • Hvor længe bliver min post eftersendt?

  Når du har meldt flytning, bliver breve, aviser, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye postadresse de følgende seks måneder.

  Hvis du har behov for det, har du mulighed for at forlænge perioden med yderligere seks måneder. Pakker, adresseløse forsendelser (fx reklamer) og lokale ugeaviser eftersendes ikke til din nye adresse. Pakkerne bliver sendt retur til afsenderen.

 • Flytte hjemmefra

  Når du flytter hjemmefra, har du pligt til senest fem dage efter flytningen at melde flytning til kommunen.

  Du kan sende en flyttemeddelelse til kommunen via selvbetjeningsløsningen 'Anmeld flytning til folkeregistret'. PostNord får automatisk besked.

  Hvem får automatisk besked om min adresseændring?

  Du kan med "Registerindsigt (CPR)" se, hvilke myndigheder der automatisk får besked om din nye adresse.

  Meddel selv adresseændring til dine øvrige kontakter. Fx: Din arbejdsgiver, blodbanken, diverse abonnementer, fritidsaktiviteter, konto- og medlemskort, din tandlæge.

  Under 18 år

  Er du under 18 år og ønsker at komme væk hjemmefra, skal du kontakte kommunens børne- og ungdomsforvaltning. Børnetelefonen kan hjælpe dig videre. Ring 116 111.

 • Børn og flytning

  Et barn skal, ligesom voksne, være registreret på den adresse, hvor det opholder sig mest. Det gælder også, hvis I som forældre bor hver for sig, og uanset hvem af jer, der er bopæls- eller samværsforælder.

  Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal du varsle det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted. Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

  Hvordan anmelder jeg adresseændring for mit barn?

  Når barnet skal flytte adresse, skal du anmelde det til borgerservice i kommunen. Inden flytningen af barnet kan træde i kraft, skal kommunen sikre sig, at forældrene er enige, uanset hvem der har forældremyndigheden.

  Den anden forælder får et brev fra kommunen, et partshøringsbrev.

  • Ved enighed mellem forældrene registrerer kommunen den nye adresse for barnet.
  • Ved uenighed mellem forældrene beder kommunen om flere oplysninger om barnets faktiske ophold. Derefter træffer kommunen en afgørelse
  Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets bopæl?

  Registreringen har både betydning for tildelingen af offentlige ydelser og tilskud og for jeres bidrag til forsørgelsen af barnet.

 • Skal jeg skifte læge, når jeg flytter adresse?

  Hvis du flytter mere end 15 kilometer væk fra din nuværende læge, skal du som udgangspunkt skifte til en ny læge, der bor inden for kilometergrænsen. I København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør er grænsen 5 km. Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  Du kan dog beholde din nuværende læge, hvis vedkommende har åben for tilgang, og du fraskriver dig at kunne få sygebesøg af lægen.

  I særlige tilfælde kan du også beholde din nuværende læge, selv om han eller hun har lukket for tilgang. Men også her gælder det, at du fraskriver dig at kunne få sygebesøg af lægen.

  Det er gratis at skifte læge, hvis det sker i forbindelse med flytning af adresse, eller hvis din læge lukker sin praksis.

  Du kan læse mere om reglerne for at skifte læge.

Vil du gerne have hemmelig adresse?

Kontakt Borgerservice - folkeregister

Skolegade 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 01 56
 • Telefontid
 • mandag - onsdag 8 - 15
 • torsdag 8 - 17
 • fredag 8 - 14

E-mail: informationservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • mandag - onsdag 9 - 15
 • torsdag 9 - 17
 • fredag 9 - 14

Sidst opdateret: 08. maj 2017