Når du flytter til Danmark, skal du melde indrejse i den kommune, hvor du skal bo. Hvis det er i Vejle Kommune, skal du møde personligt op i Borgerservice, dog skal du bestille tid inden du møder op i Borgerservice. Hvis du møder op uden tid, er det ikke sikkert, du kan blive betjent.

Når du flytter til Danmark (indrejser), skal du være opmærksom på 3 ting:

1.  Du skal undersøge, om du skal have et opholdsdokument eller en opholdstilladelse for at få adresse i Danmark (se længere nede på siden)
2.  Du skal melde din indrejse ved personligt at møde op i Borgerservice (husk at bestille tid i Borgerservice)
3.  Du skal oplyse til Udbetaling Danmark, om du har sygesikring med fra et andet EU/EØS-land (læs mere længere nede på siden)

Opholdsdokument og opholdstilladelse

Se her, om du skal have et opholdsdokument eller en opholdstilladelse ved indrejse i Danmark.

 • Dansk statsborger

  Du skal ikke have et opholdsdokument eller en opholdstilladelse, hvis du er dansk statsborger, som vender tilbage til Danmark

 • Nordisk statsborger

  Du skal ikke have et opholdsdokument eller en opholdstilladelse, hvis du er nordisk statsborger (Finland, Island, Norge, Sverige + Færøerne og Grønland)

 • EU/EØS-statsborger

  Hvis du er EU statsborger, skal du have et EU opholdsdokument ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

  Læs mere og bestil tid på hjemmesiden for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

 • Andre statsborgere

  Hvis du ikke er dansk, nordisk eller EU/EØS-statsborger skal du søge en opholdstilladelse i Udlændingestyrelsen.

  Læs mere på hjemmesiden Nyidanmark.

Sygesikring  fra et andet EU/EØS-land

 • Hvornår skal jeg give oplysninger om sygesikring fra det land jeg flytter fra?

  Hvis du:

  • er over 18 år og flyttet til Danmark
  • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark

  Skal du oplyse Udbetaling Danmark, om du i forbindelse med din indrejse til Danmark fortsat er omfattet af sygesikring i det land, du flytter fra.

  Det vil fx være tilfældet, hvis du er ansat af en udenlandsk virksomhed og udstationeret i Danmark eller udelukkende modtager udenlandsk pension.

  Alle, som har folkeregister-adresse i Danmark, er også berettiget til ydelser fra den danske sygesikring, men dine informationer skal anvendes til at vurdere,  hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen.


Læs mere om reglerne ved indrejse

Skrevet af CPR-kontoret i samarbejde med Udbetaling Danmark
 • Hvis jeg flytter til Danmark

  Du kan registreres som tilflyttet Danmark fra udlandet i CPR, hvis:

  • du allerede opholder dig i Danmark og skal opholde dig her i landet i over 3 måneder,
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, og
  • du har lovligt ophold i Danmark.

  Det sidstnævnte krav betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse/-bevis for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Du skal anmelde din tilflytning i borgerservice i tilflytningskommunen senest 5 dage, efter du har fået en bopæl eller et fast opholdssted samt en opholdstilladelse/-bevis i Danmark.

  Du skal møde personligt frem med den fornødne dokumentation. Det er op til kommunen at vurdere, hvilken dokumentation der er nødvendig.

  Hvis du ønsker yderligere information om procedure m.v., kan du søge det på din tilflytningskommunes hjemmeside.

  På denne side kan du læse hvilke regler, der gælder for dig i forhold til dit statsborgerskab.

 • Nordiske statsborgere

  Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når: 

  • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark.
 • Ikke-nordiske statsborgere

  Hvis du er tilflytter fra et andet nordisk land, uanset dit statsborgerskab, eller statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz (og dine familiemedlemmer fra tredjelande) har du pligt til at anmelde indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

  • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 6 måneder,
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark, 
  • du har fået en opholdstilladelse/-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne om at du er fritaget herfor.
 • Øvrige ikke-nordiske statsborgere

  Du har pligt til at anmelde din indrejse til Danmark til tilflytningskommunen, når:

  • du ved, at opholdet her i landet skal vare over 3 måneder
  • du har erhvervet en bopæl eller et fast opholdssted
  • du har fået en opholdstilladelse/-bevis eller en bekræftelse fra udlændingemyndighederne, om at du er fritaget herfor.

Kontakt Borgerservice - ind- og udrejse

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag - onsdag 10-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 10-12

Telephone: Monday-Wednesday 8-15, Thursday 8-17, Friday 8-14

E-mail: borgerservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: