Meld, at du flytter til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal du melde indrejse i den kommune, hvor du skal bo. Hvis det er i Vejle kommune, skal du møde personligt i Borgerservice.

OBS! I øjeblikket skal du bestille tid i forvejen, inden du møder op i Borgerservice. Det gør du ved at ringe på 76 81 01 74.

 

Når du flytter til Danmark (indrejser), skal du være opmærksom på 3 ting:

1.  Det skal afklares, om du skal have et opholdsdokument eller en opholdstilladelse for at få adresse i Danmark
2.  Din indrejse skal meldes personligt i Borgerservice
3.  Du skal oplyse til Udbetaling Danmark, om du har sygesikring med fra et andet EU/EØS-land 

Opholdsdokument og opholdstilladelse

Se her, om du skal have et opholdsdokument eller en opholdstilladelse ved indrejse i Danmark.

Sygesikring  fra et andet EU/EØS-land

Læs mere om, hvornår du skal give Udbetaling Danmark oplysninger om sygesikring i det land, du flytter fra.

 • Oplysninger om sygesikring fra dit fraflytningslandet

  Hvis du er:

  • over 18 år og flyttet til Danmark
  • statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • og du har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark

  skal du oplyse Udbetaling Danmark, om du i forbindelse med din indrejse fortsat er omfattet af fraflytningslandets sygesikring.

  Det vil fx være tilfældet, hvis du er ansat af en udenlandsk virksomhed og udstationeret i Danmark eller udelukkende modtager udenlandsk pension.

  Alle, som har folkeregister-adresse i Danmark, er også berettiget til ydelser fra den danske sygesikring, men dine informationer skal anvendes til at vurdere,  hvilket land der skal betale, når du bruger det danske sundhedsvæsen.


Læs mere om reglerne ved indrejse

 • Skrevet af CPR-kontoret
 • Hvis jeg flytter til Danmark

  Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse og anden relevant dokumentation. Det kan fx være lejekontrakt, andelsbevis, skøde eller logiværtserklæring.

  Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

  Flytter du til Danmark fra et land inden for Norden, eller er du statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til at opholde dig her i landet i op til seks måneder uden at blive bopælsregisteret i CPR. Du har pligt til at tilmelde dig, hvis du finder ud af, at opholdet kommer til at vare mere end seks måneder.

  Alle andre har pligt til at lade sig bopælsregistrere ved ophold på over tre måneder.

  • Husk at sætte navn på din nye brevkasse. Mindst efternavnene på de postmodtagere, der anvender brevkassen, men også gerne fornavnene, for det mindsker risikoen for fejl
 • Hvis jeg flytter til Danmark fra et EU-land

  Flytter du til Danmark fra et EU-land eller et EØS-land, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen. Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har pligt til at lade dig registrere, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

  Ophold ud over tre eller seks måneder

  Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have et registreringsbevis.

 • Hvis jeg flytter fra ét nordisk land til et andet

  Flytter du fra ét nordisk land til et andet, skal du altid melde det til bopælskommunen/skatteverket i det land, du flytter til.

  Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.

  Nordiske lande:

  • Danmark
  • Finland
  • Færøerne
  • Island
  • Norge
  • Sverige

  Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land, skal du anmelde det til din danske fraflytningskommune inden udrejsen.

 • Hvis jeg flytter til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS

  Flytter du til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS, skal du anmelde flytningen til tilflytningskommunen, hvis opholdet varer mere end tre måneder. Du skal også have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

  Kommunen kan kræve, at du møder personligt op hos kommunen og anmelder din indrejse. Du skal medbringe din opholdstilladelse, når du møder op på kommunen. Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

Kontakt Borgerservice - ind- og udrejse

 • Telefontid
 • Mandag - onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

E-mail: borgerservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • Mandag - onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

Monday-Wednesday 8-15, Thursday 8-17, Friday 8-14

Sidst opdateret: 06. august 2020