Skift navn ved vielse

Når I bliver gift, kan I vælge at tage hinandens mellem- og efternavne.

I skal søge senest 15 dage før datoen for vielsen, og det er nemmest at søge med NemID.

I kan også søge om navneændringen uden at bruge NemID. Så skal I udfylde en blanket og sende den til præsten eller kordegnen i jeres bopælssogn.

Hvis I ændrer navn senest tre måneder efter, I er blevet gift, er det gratis.

Offentlige myndigheder der trækker oplysninger fra CPR, fx SKAT, får besked om jeres navneændring, og I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort. 

Sidst opdateret: 29. maj 2017