Hvis du vil skifte navn, kan du søge om en navneændring med dit MitID.

Det er ikke Vejle Kommune, som behandler din ansøgning, men derimod det sogn du bor i. Hvis du er født i Sønderjylland, bliver den behandlet i din sønderjyske fødekommune.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, skal du kontakte sognet/din sønderjyske fødekommune. 

Navneændring

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet
 • Hvis du ikke kan få MitID

  Hvis du ikke kan få MitID, eller hvis den der skal godkende ansøgningen ikke kan få MitID, så kan I udfylde ansøgningen – til print.

  Gælder det navneændring i forbindelse med vielse, skal du anvende blanketten "Navneændring ved vielse til print".

  For øvrige navneændringer anvend "Ansøg om navneændring – til print".

  Ansøgningsblanket og eventuel kvittering skal sendes pr. brev til det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, skal ansøgning og eventuel kvittering sendes til fødekommunen i Sønderjylland.

  Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn med Find sogn.

  Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

 • Gebyr for navneændring

  Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker sagsbehandling og bliver ikke refunderet, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes eller den trækkes tilbage. Du kan således heller ikke få refunderet gebyr, hvis evt. medunderskriver ikke vil signere. Gebyret skal betales med Dankort, kreditkort eller MobilePay, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 585,66 kr. (2024).

  Kan du ikke betale med Dankort, kreditkort eller MobilePay, skal du betale gebyret som et girokort/indbetalingskort via en netbanksoverførsel inden du indsender din ansøgning. Inden du betaler, bør du lave en aftale med den myndighed, som modtager din ansøgning. Det er enten dit bopælssogn eller den sønderjyske kommune, hvor du er født.  

  Din dokumentation for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du har fået af din bank. Denne dokumentation skal du vedhæfte din ansøgning om navneændring som et bilag nederst på siden, hvor du oplyser navnet du ansøger om (Det er på Trin 2 af 6, når du udfylder ansøgningen).

  Indbetaling af girokort via netbank

  Når du betaler gebyret, skal du sikre at:

  • de to første cifre i modtagerfeltet er "73"
  • skrive kontonummeret: "84698857"
  • skrive ansøgers nuværende navn i feltet "Besked til modtager"    

  Betalingsoplysningerne kan du finde på blanketten "Ansøg om navneændring – til print", side 4.

  Når du efter endt betaling ansøger om navneændring på www.borger.dk, skal du være opmærksom på følgende:  

  • at du under "Betaling" vælger svarmuligheden: "Jeg mener ikke, at jeg skal betale for denne navneændring"
  • at du i feltet "Begrundelse herfor" oplyser, at der er lavet aftale med sognet eller kommunen om, at girokortet betales via netbank.

  Husk at vedhæfte kvittering for betaling til ansøgningen.

  Navneændringer er gebyrfri, hvis:  

  • navneændringen søges i forbindelse med vielsen og der skabes en form for navnefællesskab og der søges senest 3 måneder efter vielsen, eller
  • navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab  

  Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

  Læs mere om gebyr hos Familieretshuset:

  Har du ved en fejl betalt gebyr, så skal du kontakte sognet for nærmere vejledning.

  Sognet skal bekræfte, at gebyret kan betales tilbage. Hvis du er født i Sønderjylland, er det kommunen, hvor du er født.

 • Hvem behandler din navneændring?

  Din ansøgning behandles i sognet, hvor du bor.

  Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn.

  Hvis du er født i Sønderjylland, så sendes ansøgningen til kommunen, hvor du er født i Sønderjylland.

  Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland

 • Hvilken dokumentation er der brug for?

  Ønsker du oplysninger om, hvilken dokumentation, der er brug for, skal du kontakte den myndighed, der skal behandle din ansøgning:

  Find kontaktoplysninger til sognet, hvor du bor med Find sogn.

  Hvis du er født i Sønderjylland, skal du kontakte kommunen, hvor du er født.

 • Hvordan får jeg nyt sundhedskort, pas og kørekort, når jeg har ændret navn?

  Sundhedskort

  Det er gratis at få et nyt sundhedskort (gult sygesikringskort), hvis du ændrer navn i forbindelse med vielsen, dvs. senest 3 måneder efter vielsesdatoen.

  I nogle kommuner kan det også være gratis ved navneændring af andre grunde.

  Sundhedskort-appen bliver automatisk opdateret med dit nye navn.

  Du kan bestille sundhedskort digitalt og hos kommunen.

  Pas

  Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsgrunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.

  Du skal selv betale for et pas med dit nye navn på. Du kan søge om pas hos kommunen.

  Kørekort

  Du skal selv betale for ændring af kørekort eller evt. et duplikatkørekort.

 • Hvem får oplysning om, at jeg har ændret navn?

  Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret.

  Banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner mv. kan abonnere på oplysninger fra CPR og får derved oplysninger om dit nye navn.

  Du skal selv sørge for at give besked til dem, der ikke selv henter oplysninger om dit nye navn fra CPR.

 • Ændring af børns navne

  Hvis du ønsker at ændre dit barns navn, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det med MitID:

  Hvis barnet er under 12 år, kan barnet blive bedt om at tilkendegive sin holdning til at skifte navn. Barnets holdning til navneændringen vil blive taget med i behandlingen af barnets ansøgning.

  Børn over 12 år, skal give samtykke til deres navneændring.

  Børn mellem 12 og 14 år skal medunderskrive en ansøgning om navneændring på sig selv. Det gør barnet via en trykfølsom skærm eller via en mus.  

  Børn mellem 15 og 18 år har MitID, men er ikke myndige. Det er den, der har forældremyndigheden, der skal indsende ansøgningen, og herefter skal barnet signere ansøgningen.

  De personer, der har fælles forældremyndighed over barnet, skal begge signere ansøgningen.

  Unge over 18 er myndige og skal selv søge om navneændring.

  Forældre uden fælles forældremyndighed

  Ifølge Navnelovens § 23 gælder følgende:

  Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet, skal der, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra den nævnte forælder. Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn.

  Læs mere om navne i Navneloven og Vejledning om navne.

Sidst opdateret: