Skift navn

Hvis du vil skifte navn, kan du søge om en navneændring med dit NemID.

Det er ikke Vejle Kommune, som behandler din ansøgning, men derimod det sogn du bor i. Hvis du er født i Sønderjylland, bliver den behandlet i din sønderjyske fødekommune.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, skal du kontakte sognet/din sønderjyske fødekommune. 

 • Navneregler

  Skrevet af Kirkeministeriet
 • Regler for fornavne

  Du må have ét eller flere fornavne. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må hedde eller kalde dit barn. Som hovedregel må du ikke vælge et navn, der kan være til ulempe for dit barn.

  Du kan finde lister over godkendte fornavne på Ankestyrelsens hjemmeside.

  Hvis du ønsker et navn, som ikke står på listen, skal du i din ansøgning om navngivelse/navneændring begrunde din tilknytning til navnet. Hvis navnet bliver godkendt, skrives det på listen over godkendte fornavne og kan bruges frit af alle.

  Har du spørgsmål om navngivelse/navneændring kan du kontakte din lokale præst eller kordegn. Find din lokale præst eller kordegn på sogneportalen.

  Er du født i Sønderjylland og har spørgsmål i forbindelse med navngivelse/navneændring kan du kontakte kommunen, hvor du er fødselsregistreret.

 • Regler for mellemnavne

  Mellemnavne har normalt karakter af et efternavn og står efter fornavn(ene) og inden efternavnet. Du kan have flere mellemnavne. Læs mere om hvilke mellemnavne du kan tage på Ankestyrelsens hjemmeside.

 • Regler for efternavne

  Du kan kun have ét efternavn. Hvis du for eksempel har fået både din mors og din fars efternavn, fungerer det sidste som efternavn og det andet som mellemnavn. Er der bindestreg mellem navnene, fungerer de to navne som ét navn. Læs mere om efternavne på Ankestyrelsens hjemmeside:

  Efternavne, der bliver brugt af mere end 2000 danskere, kaldes for ”frie efternavne” og kan frit benyttes af alle, der ønsker det. Du kan finde en oversigt over frie efternavne på Ankestyrelsens hjemmeside.

 • Hvis du vil klage over navnereglerne

  Hvis du vil klage over personregisterførerens eller statsforvaltningens afgørelse i forbindelse med din ansøgning om navngivelse/navneændring, kan du klage til Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen.

  Klagen skal du sende sammen med relevante bilag til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

Sidst opdateret: 14. september 2017