Folkepension og delpension

Du kan søge folkepension eller delpension afhængig af din situation. Du kan også søge om tillæg til din pension, hvis du opfylder betingelserne.

 • Folkepension og tillæg

  Skrevet af Udbetaling Danmark
 • Hvornår kan du få folkepension?

  Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen, hvis du opfylder en række krav. Som folkepensionist kan du søge om tilskud til fx husleje og varmeudgifter.

  Du får et brev fra Udbetaling Danmark to måneder før, du fylder 65 år. Her står der, at du nu kan søge folkepension. Søg og læs mere om:

 • Tillæg til folkepension

  Som folkepensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din situation og din såkaldte ’personlige tillægsprocent’, der bliver beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælle eller samlevers indkomst.

  Vær opmærksom på, at hvis du får brøkpension, dvs. en brøkdel af den fulde pension, kan du måske få et personligt tillæg hos kommunen som supplement til din folkepension.

  De typiske ydelser til folkepensionister er:

 • Hvis du har ret til ældrecheck

  Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent. Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension. Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck.

  Læs mere om:

 • Hvis du har brug for hjælp

  Har du spørgsmål om ydelserne, kan du få hjælp på borger.dk/folkepension - her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du skal huske
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx til at udfylde din ansøgning.

  Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

 • Delpension

  Skrevet af Udbetaling Danmark
 • Hvem kan få delpension?

  Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i arbejdstid uden at forlade arbejdsmarkedet helt. For at få delpension skal du opfylde en række krav, herunder:

  • Du skal være født før den 1.januar 1959.
  • Du skal bo og arbejde i Danmark.
  • Du skal have nået delpensionsalderen.
  • Du må ikke have eller kunne få et efterlønsbevis.
  • Du skal opfylde nogle særlige regler for nedsættelse af arbejdstiden.

  Der er forskellige regler for lønmodtagere og selvstændige, der ønsker delpension.

  Delpensionen stopper, når du når folkepensionsalderen.

 • Hvis du har brug for hjælp

  Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler delpension. Har du spørgsmål om delpension, kan du finde svar på borger.dk/delpension.

  Her kan du:

  • søge delpension.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om delpension.

  Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Sidst opdateret: 09. maj 2017