Fra partnerskab til ægteskab

Hvis I tidligere har indgået et registreret partnerskab, kan I få det ændret til et ægteskab.

I skal udfylde en blanket og  indlevere den (eller sende den) til den kommune, hvor partnerskabet blev indgået. 

I Vejle Kommune foregår det hos Borgerservice . Vi  omdanner herefter partnerskabet til et ægteskab og sender en vielsesattest til jer. 

 • Registreret partnerskab

  Skrevet af Social- og Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen
 • Par af samme køn kan ikke længere indgå registreret partnerskab

  Fra den 15. juni 2012 er ægteskabsloven ændret sådan, at par af samme køn på samme måde som par af forskelligt køn kan indgå ægteskab i Danmark.

  Samtidig er lov om registreret partnerskab ophævet, og dette medfører, at det fra den 15. juni 2012 ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab i Danmark. Loven finder dog fortsat anvendelse på registrerede partnerskaber, der er indgået før denne dato.

  Lovændringerne medfører bl.a. at vielsen uanset parternes køn kan foregå enten på rådhuset eller i folkekirken.

 • Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

  Et registreret partnerskab kan omdannes til et ægteskab, hvis to betingelser er opfyldt:

  • Partnerskabet er indgået i Danmark
  • Parterne er enige om, at partnerskabet skal omdannes.

  Hvis I ønsker jeres registrerede partnerskab omdannet til et ægteskab, skal I udfylde en særlig blanket og sende den til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

  Er de to betingelser opfyldt, udsteder kommunen en vielsesattest til jer med den oprindelige registreringsdato som vielsesdato. Hvis partnerskabet er registreret i CPR, ændrer kommunen samtidig registreringen sådan, at partnerskabet ændres til et ægteskab.

 • Hvordan arver vi hinanden?

  Registrerede partnere har arveret efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. Den længstlevende kan derfor bl.a. sidde i uskiftet bo efter de samme regler, som gælder for ægtefæller.

Sidst opdateret: 27. april 2017