Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Delvis nedlukning og genåbning af Vejle Kommune

Her kan du læse mere om, hvad den delvise nedlukning og genåbning af Vejle Kommune betyder for vores service.

Følgende kommunale aktiviteter er med i genåbningsplanen, vedtaget 22. marts:

Se også rammeaftalen om genåbning af 22. marts

Genåbning fra 6. april

 • Skoleområdet
  Elever i 0.-4. klasse incl. er tilbage i skolen. Børnene må kun omgås børnene i deres egen klasse. Forældre skal bære mundbind ved aflevering og afhentning af børnene. SFO og klubtilbud er åbne igen.
 • Elever på 5.-10. klassetrin skal modtages på skolen og i SFO, fritidshjem og klubtilbud med 50 pct. fremmøde (typisk hver anden uge).

Genåbning fra 21. april

 • Museer, kunsthaller og biblioteker med coronapas.
 • Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år

Genåbning fra 6. maj

 • Med coronapas genåbnes for konferencer, spillesteder, teatre og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år.
 • Sundhedsmyndighederne skal overveje, om anbefalingerne vedr. hjemmearbejde kan lempes.

Genåbning fra 21. maj

 • Med coronapas genåbnes resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser

Nuværende restriktioner

Regeringen har foreløbig forlænget de nuværende restriktioner, der ikke bliver lempet via rammeaftalen 22. marts.

Det betyder bl.a. følgende: 

Borgerservice 
Borgerservicekører med et nødberedskab, og der er meget begrænset betjening. 
Alle henvendelser til Borgerservice skal ske på tlf. 76 81 00 00 eller mail til post@vejle.dk via borger.dk. 
Har du et uopsætteligt møde, skal du ringe først. Mobil Borgerservice er lukket og alle tidsbestillinger er aflyst.   

Teknik & Miljø   
Servicecentret i Kirkegade er lukket for fysiske henvendelse. Alle henvendelser skal i stedet ske på tlf. 76 81 22 30 eller mail titeknikogmiljo@vejle.dk 

Naturen og museer i det fri

Museer i det fri som f.eks. Jernaldermiljøet i Vingsted, Egtvedpigens Grav og Landskabsskulpturerne i Tørskind Grusgrav holder åbent. 

Naturen holder åbent, og du kan finde masser af inspiration på www.udeliv.vejle.dk, hvor der er en komplet oversigt og beskrivelse af Vejle Kommunes i alt 650 km vandreruter, 1.100 km cykelruter, 50 km rideruter, 190 km2 skove – heraf er godt 25 områder med stilleskov, 9 strande, 50 shelter-, telt- og bålpladser og meget meget mere.

Og på www.vejle.dk/borger/oplev-og-fritid/aktiv-i-naturen, er der yderligere inspiration til masser af muligheder for at opleve nogle vidunderlige timer i naturen.

Husk at vise hensyn overfor alle andre, der er ude for at nyde naturen. Hold god afstand og send et smil til dem, du møder på din vej.

De aktuelle Corona-restriktioner gælder også ude i naturen. Ankommer du til et sted, hvor der holder mange biler eller er for mange folk, så find hellere et andet sted. Der er masser af muligheder derude.

Børn & Unge 

 • Dagtilbudkører videre med pasning i alle tilbud.  
 • Pladsanvisningen kører med et nødberedskab, og der er meget begrænset betjening.  
  Alle henvendelser til Pladsanvisningen skal ske på tlf. 76 81 50 94 eller mail til post@vejle.dk via borger.dk. Har du et uopsætteligt møde, skal du ringe først. 

 • Skoleområdet
  Elever i 0.-4. klasse incl. er tilbage i skolen. Børnene må kun omgås børnene i deres egen klasse. Forældre skal bære mundbind ved aflevering og afhentning af børnene. SFO og klubtilbud er åbne igen.

 •  Elever i 5.-8. klasse kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. Kraftig opfordring til test i grundskolen.

 • Øvrige klasser er som udgangspunkt sendt hjem og overgået til fjernundervisning. 
  Børn som går i en specialklasse eller på en specialskole møder ind til almindelig undervisning på skolen.

 • Familie- og Handicapområdet 
  Sårbare grupper er undtaget og har derfor uændrede forhold. Møder og sagsbehandling foregår i videst muligt omfang online og telefonisk. Det er fortsat muligt, at kontakte os på telefon 76 81 51 16 eller direkte til din socialrådgiver i hverdagene. Efter arbejdstid og i weekenden er der lukket, men i særlige akutte tilfælde skal politiet kontaktes på telefon 114. 


 • Sundhedsplejen arbejder som normalt - dog med visse forbehold. læs mere på deres hjemmesidewww.sundhedsplejen.vejle.dk 
   

AffaldGenbrug  
Holder åbent som normalt. 

Jobcenter  
Den delvise nedlukning medfører ikke ændringer i forhold til åbningstider. 

Sundhed 
Alle tilbud fortsætter uændret under nedlukningen. Det betyder f.eks., at du stadig kan deltage i genoptræning, sundhedskurser, rådgivning og møde op til din tid ved tandplejen 

Velfærd 
De fleste tilbud på senior-, handicap-, psykiatri- og det sociale område fortsætter, og du vil stadig modtage den daglige hjælp, du er vant til, dvs. hjemmehjælp, bostøtte mv. Men nogle tilbud kan ændre form, f.eks. erstattes nogle af de fysiske møder med virtuelle møder. Cafeer og åbne ikke-visiterede dag- og aktivitetstilbud på Seniorområdet lukkes ned, herunder også svømmehallen i Gulkrogscentret. Visiterede aktiviteter fortsætter. 

Besøgsrestriktioner på plejecentre er ophævet 12. februar. De smitteforbyggende retningslinjer på plejecentrene gælder dog fortsat.

Besøgsrestriktioner på bosteder gælder fortsat. Læs om restriktionerne.

Kultur 
Indendørs aktiviteter inden for kulturområdetsport og fritid er lukket for offentligheden. Det berører en række kommunale kulturinstitutioner, f.eks. museer, Vejle Musikteater, kulturhuse, biografer, svømmehaller, idrætshaller, fitnesscentre og biblioteker. Musikskolen laver virtuel undervisning.

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ
test, der er højst 72 timer gammel.

Professionel idræt 
Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Det er ikke længere tilladt med op til 500 personer ved indendørs og udendørs idrætsarrangementer. 

Vedr. udendørs foreningsaktiviteter, idræt m.v. 
Forsamlingsforbuddet hævet fra 25 til 50 personer for så vidt angår udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
i organiseret regi.

Forsamlingsforbud gælder stadig
Der gælder fortsat en lang række nationale tiltag i hele landet, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud på 10 personer udendørs, krav om brug af mundbind og visir.

Bemærk: S
undhedsmyndighederne stadig har de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv.

 

Sidst opdateret: 25. marts 2021