Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu også test på søndage i alle 4 centerbyer!


Læs mere om corona her / Information in English

Krav om brug af mundbind

Gratis mundbind til udvalgte grupper

Badge til borgere, der er fritaget for at bære mundbind

Sundhedsstyrelsen har lanceret et ny badge til borgere, der er fritaget for kravet om at bære mundbind eller visir. Styrelsen har samarbejdet med en lang række patient- og handicaporganisationer om det nye badge.
Badgene er kun til personer, der er fritaget for kravet om at bære mundbind eller visir. De kan bestilles fra den 7. januar 2021 via en række patientforeninger og kommunale institutioner som for eksempel bosteder. De kan også bestilles via Rosendahls. 

Her kan du læse mere om det nye badge

 

Her kan du læse mere om brugen af mundbind og visir og finde svaret på en række spørgsmål

Til og med 5. april skal du bruge mundbind eller visir i:

 • Den kollektive trafik - også i den private del som fjernbusser, færger og privat taxikørsel.
 • Detailhandlen og på barer, cafeer og restauranter
 • Jobcenteret, Borgerservice incl. Informationen i Skolegade og i ServiceCentret / Kirketorvet.
 • Lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, træningscentre, spillesteder, biblioteker, museer, kulturhuse, teatre, foreningslokaler m.v.
 • Visse lokaler på uddannelsesinstitutioner (ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser) i visse situationer.
 • Sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet.
  Det er bl.a. sundhedstilbud, plejecentre og plejeboliger, aflastningspladser, særlige dagtilbud og klubtilbud, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, opholdssteder for børn og unge, døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, herunder væresteder for personer med særlige sociale problemer, midlertidige botilbud, længerevarende botilbud, kvindekrisecentre, forsorgshjem, herberger m.v. samt botilbudslignende tilbud.
  Krav om mundbind gælder også ved levering og modtagelse af personlig pleje og praktisk hjælp og madservice, rehabiliteringsforløb, afløsning og aflastning samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 • Lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner kan bære visir.

Gratis mundbind til udsatte grupper

Da køb af mundbind kan være en stor udgift, er det nu muligt for kontanthjælpsmodtagere, studerende med en presset økonomi, personer på integrationsydelse og andre socialt udsatte at få udleveret gratis mundbind.

Har du brug for mundbind, kan du enten henvende dig hos Borgerservice eller hos Jobcentret inden for normal åbningstid. Du kan også få udleveret gratis mundbind på RusmiddelCenter Vejle og på alle væresteder.

Du kan hente mellem 5 og 10 mundbind ad gangen.

Kravet om at bære mundbind gælder fra 22. august. Kravet er, at alle passagerer i offentlig transport skal bære mundbind.for alle borgere, som benytter busser, tog, metro og letbaner.
Kravet gælder også for flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane-stationer.

Også i den private kollektive trafik gælder kravet. Det betyder, at du også skal bære mundbind, hvis du bruger fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Undtagelser fra mundbind

 • Børn under 12 år
 • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet
 • Borgere som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig. I visse tilfælde vil et visir kunne bruges som alternativ, når mundbind ikke kan bruges. I andre tilfælde bør både visir og mundbind undlades, og du bør i stedet fokusere på at holde 1 eller 2 meters afstand og god håndhygiejne.

Sidst opdateret: 23. marts 2021