Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Vaccination mod corona

Her kan du læse mere om vaccination mod corona.

Når det er din tur til at blive vaccineret, får du et brev i din e-Boks eller med posten.
Du kan se, hvornår det er din tur i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccination til kvinder, der er gravide, eller som ammer (21. juli 2021). Gravide har en øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19, og sygdom under graviditeten kan øge risikoen for at føde for tidligt.

Anbefalingen kommer efter gennemgang af nyere data og erfaringer fra andre lande. Data fra disse lande viser samstemmende, at vaccinerne er meget effektive og sikre for både den gravide og for det ufødte barn og for den ammende og det diende barn.

Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. 

Læs mere på vaccinationskalenderen

Læs mere om vaccine til gravide og ammende her

Se også spørgsmål og svar om vaccinationer

Se også vaccination trin for trin

Du vil måske opleve at få sendt tilbud om vaccination, hvorefter det ikke er muligt at booke tider til vaccination. Tiderne oploades i takt med, at Danmark modtager flere vacciner. Så vent en dag eller to - og prøv igen.

Sådan bestiller du tid til vaccination med og uden NemID

Når du får brev om, at du kan bestille tid, logger du på hjemmesiden www.vacciner.dk, hvor du kan se ledige tider og vælge det ønskede vaccinationscenter. Du skal have to vaccinationer med 3-6 ugers mellemrum. Du skal booke tid til begge vaccinationer med det samme.
Husk at du først har bestilt en tid, når du nederst på hjemmesiden har bekræftet, at du vil bestille tiden. 

Har du ikke NemID, kan du bestille en tid via vaccinetelefonen i Region Syd, telefon 99 44 07 17, alle dage inkl. weekend og helligdage, fra kl. 9-15. Du kan først bestille tid, når du har fået brev fra Sundhedsstyrelsen om, at det er din tur.

Transport til vaccinationscenter

Du står selv for transport til vaccinationscentret. Er det ikke muligt ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende på grund af fysiske eller psykiske udfordringer, kan du søge hjælp hos kommunens kørselskontor, telefon 76 81 21 00 (tast 1). Husk at oplyse dit vaccinationstidspunkt. Hvis du har spørgsmål til transport, så kontakt kørselskontoret på telefon 76 81 21 00 (tast 1).

Spørgsmål til corona og vaccination?

Ring til den nationale hotline på telefon 70 20 02 33. Den er åben alle dage fra kl. 6-24. Du finder også mange svar på www.coronasmitte.dk. Vejle Kommune har også en hotline til coronaspørgsmål. Så finder du ikke svaret på dine spørgsmål ved at ringe til den nationale hotline, kan du ringe til Vejle Kommune på telefon 21 31 76 83 på hverdage fra kl. 10-14.

 • Status på vaccination mod corona i Vejle Kommune

 • Plejehjemsbeboere

  Gruppen af plejehjemsbeboerne er færdigvaccineret.

  Beboere, som f.eks. var syge under vaccinationen, eller som er flyttet ind senere, bliver vaccineret, når det er muligt.

 • Ældre over 65 år, der modtager både personlig pleje og rengøring

  Denne gruppe er færdigvaccineret.

  De borgere, som har oplyst, at de har brug for hjælp til booking og kørsel, har fået hjælp fra kommunen. 

  I denne målgruppe kommer der løbende nye borgere. De får selvfølgelig også tilbudt vaccination, da vi løbende sender lister med cpr. nr. til regionen.

 • Ældre over 85 år

  Denne gruppe er  færdigvaccineret.

   

 • Frontpersonale

  Vaccinationen af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, er i gang. 

  Den gruppe er i gang med vaccination eller allerede færdigvaccineret.

 • Særligt udsatte borgere

  Også personer fra denne gruppe er i gang med vaccinationen. Det drejer sig om udvalgte borgere med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom. De bliver indstillet til vaccination af sygehuset eller egen læge.

  I forhold til denne gruppe, hvor Vejle Kommune hjælper med vaccinationen, da de får en kommunal ydelse, drejer det sig primært om beboere på specialiserede botilbud på handicap- og psykiatriområdet. Alle borgere på botilbuddene er enten færdigvaccinerede eller i gang med vaccinationen.

  Hvad angår socialt udsatte borgere, bliver de vaccineret ultimo april, hhv. 21. og 28. april, og borgerne har fået besked. 

 • Ældre på 80-84 år

  Denne gruppe er også færdigvaccineret.

 • Ældre på 75-79 år

  Denne gruppe er også færdigvaccineret.

 • Øvrige målgrupper

  Sundhedsstyrelsen sender nu løbende invitationer ud, jf. rækkefølgen i vaccinationskalenderen, og starter med de ældste i hver målgruppe.

  Hvis du ikke kan booke tid digitalt eller ikke har NemID, kan du bestille en tid via vaccinetelefonen i Region Syd, telefon 99 44 07 17, alle dage inkl. weekend og helligdage, fra kl. 9-15. 

 • Her kan du læse mere om vaccinationer

 • Her ligger vaccinationscentre og lokale pop-up vaccinationssteder

  Vejles vaccinationscenter ligger på Dofovej 2B på Nørremarken. 

  Det er lige om hjørnet fra testcentret på Tysklandsvej.

  7. april åbner pop-up vaccinationssted på Vestre Engvej 54, 7100 Vejle.

  Regionen åbnere også et lokalt pop-up vaccinationssted i Ikærhallen, Torvegade 75, 7323 Give.

  Regionen har endnu ikke oplyst, hvornår centret i Give åbner. 

  Læs mere om pop-up vaccinationscentre på Regionens hjemmeside

 • Information om coronavacciner

  Der er mange, der har spørgsmål til vaccinen, f.eks. om virkning og evt. bivirkninger.

  Læs Lægemiddelstyrelsens hjemmeside med info om vaccinerne.

 • Hvem får tilbudt en vaccine hvornår?

  Alle får tilbudt vaccination i takt med, at vi får godkendte vacciner, dog tilbydes ikke vaccination til børn under 12 år, gravide og ammende, fordi vaccinerne ikke er undersøgt til de grupper.

  Sundhedsstyrelsen har fastlagt denne prioriteringsrækkefølge (opdateret 17. marts):

  1. Borgere i plejebolig mv.
  2. Borgere over 65 år, som får både praktisk hjælp og personlig pleje
  3. Borgere over 85 år
  4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren
  5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom
  6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko
  7. Borgere 80-84 år
  8. Borgere 75-79 år
  9. Borgere 65-74 år
  10. Derefter bliver man vaccineret efter alder i en stor gruppe – gruppe 10, der er inddelt i syv undergrupper. Det er de målgrupper, der førhen hed 10, 11 og 12, der er smeltet sammen til én. Således vil de næste, der får tilbudt vaccination efter udvalgte patienter og de ældste danskere, være borgere i alderen 60-64 år, herefter 55-59 år og så 50-54 år.

   Derefter er det de 16-19-årige og 45-49-årige, som er i en gruppe, bagefter de 20-24-årige og 40-44-årige, der bliver fulgt af de 25-29-årige og 35-39-årige.

   Til sidst ligger danskere i alderen mellem 30 og 34 år. Senest er der også åbnet for vaccination af de 12-15-årige.

   

  Du får besked i e-Boks, når du kan blive vaccineret. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten.

  Når du har fået besked, skal du selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

  Se rækkefølgen og læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Se også vaccinationskalender, som hele tiden ajourføres

 • Hvad gør jeg, hvis der ikke er ledige vaccinationstider?

  Du kan godt opleve, at der ikke er flere ledige tider på vacciner.dk.

  Det er fordi der mangler vacciner. 

  Lige så snart vaccinationsstedet får flere vacciner, lægges der flere ledige tider ud på vacciner.dk.

  Hvis du ringer og bestiller tid, kan du også risikere, at der ikke er ledige tider. Så må du prøve at ringe en anden dag.

  Så hold øje med hjemmesiden og prøv at gå ind næste dag og se, om der ikke er ledige  tider.

  Det sker også, at du får anvist vaccinationssteder, som ligger langt fra din bopæl. 
  Det skyldes tekniske problemer med IT-systemet.

  Hvis du ikke kan booke tid på et vaccinationssted i nærheden,  kan du bestille en tid via vaccinetelefonen i Region Syd, telefon 99 44 07 17, alle dage inkl. weekend og helligdage, fra kl. 9-15.

  Det samme kan du gøre, hvis du ikke kan booke tid digitalt eller ikke har NemID,

 • Hvor effektiv er vaccinen?

  Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech har en effekt på cirka 95 pct., og vaccinen fra Moderna lige under på cirka 94 pct.

  Vaccinen fra AstraZeneca har en effekt på cirka 60 pct., mens vaccinen fra Johnson & Johnson har en effekt på ca. 67 pct.

  Vaccinen fra Johnson & Johnson skal man kun have en dosis af, mens man skal have to af de øvrige.

  Det er endnu ikke dokumenteret, om vacciner også forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed kan smitte videre. Vi forventer dog,
  at vi får denne dokumentation i takt med udrulningen af vaccinationerne.

  Fra 14. april er vaccinen AstraZeneca udgået i Danmark, og fra 3. maj er vaccinen fra Johnson & Johnson udgået i Danmark.

 • Vaccineret og samtidig nær kontakt

  Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din 2. vaccination.

  Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på Covid-19, behøver du ikke gå i selvisolation.

  Vi anbefaler dog at du stadig bliver testet to gange som nær kontakt – på 4. dagen og 6. dagen efter, at du er blevet udsat for smitte. Hvis du får symptomer på Covid-19, bør du gå i selvisolation.

  Hvis du ikke er færdigvaccineret

  Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de samme anbefalinger, som hvis du ikke havde fået det første stik. Du skal altså sørge for at blive testet to gange – på 4. og 6. dagen og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar.

  Følg de generelle anbefalinger

  Generelt skal du som vaccineret følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Dvs. holde afstand, spritte af osv.

  Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 % effektive.  Der er derfor en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med Covid-19, selvom du er fuldt vaccineret.

  Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

  Du kan bl.a. læse mere her https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Vaccinerede-personer

   

   

 • Hvilke bivirkninger har vaccinen?

  Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vacciner for covid-19.

  Generelt er der tale om milde og forbigående gener, og Sundhedsstyrelsen anser de godkendte vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede vacciner.

  De fleste vil opleve smerter på indstiksstedet. Øvrige almindelige bivirkninger
  er træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning
  samt rødme og hævelse på indstiksstedet.

  Generelt er der tale om tegn
  på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen.

  Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge.

  I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske reaktioner, som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Har du en kendt og svær allergi mod f.eks. lægemidler, bør du gøre den, der vaccinerer dig, opmærksom på dette før
  vaccinationen.

  I forbindelse med vaccinationer mod COVID-19 vil der altid være et beredskab til at håndtere sjældne allergiske reaktioner.

  Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt, både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger de giver.

  Det er også derfor, at brugen af AstraZeneca p.t. (14. april) og Johnson & Johnson (3. maj) er udgået pga. en sammenhæng mellem vaccinen og tilfælde af specielle former for blodpropper. 

 • Godkendelse af coronavacciner

  De første fire vacciner er nu godkendt til brug i Danmark.

  Den første godkendte vaccine mod COVID-19 hedder Comirnaty® og er udviklet af det tyske firma BioNTech i samarbejde med det amerikanske firma Pfizer. De leverancer af Comirnaty®, som vi får til Danmark, er produceret på fabrikker i Tyskland og Belgien. 

  Den anden vaccine, der er godkendt til brug i EU og dermed Danmark, er udviklet af det amerikanske firma Moderna. COVID-19 vaccine Moderna® er udviklet på den samme teknologi som Comirnaty®, og bliver produceret på fabrikker i Schweiz og Spanien.

  Vaccinerne minder meget om i hinanden i forhold til deres effekt og sikkerhed

  Den tredje vaccine, der er godkendt  til brug i EU er fra AstraZeneca.

  (Bemærk: Er pt udgået af vaccinationsprogrammet i  Danmark)

  I Danmark blev vaccinen  fortrinsvis prioriteres til personer under 65 år uden risiko for alvorligt forløb med corona.

  Den er især blevet brugt til sundhedspersonale.

  Den fjerde vaccine, der er godkendt til brug i EU, og dermed Danmark, er udviklet af det amerikanske firma Johnson & Johnson. 

  Vaccinen fra Johnson & Johnson er 3. maj udgået i Danmark på grund af bivirkninger. 

  Læs mere om godkendelse af vacciner

 • Her kan du få svar på dine spørgsmål!

  Du kan altid finde den nyeste information om vaccination mod corona på
  www.sst.dk/corona

  Sundhedsstyrelsen har også lavet en vejledning: Sådan bliver du vaccineret trin for trin. 

  Har du generelle spørgsmål om vaccination mod corona, kan du ringe til den myndighedsfælles corona-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid eller ændre en tid, skal du kontakte din region.

  Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17, tast 1. Alle dage inkl. weekend og helligdage kl. 8-18

  Har du behov for hjælp til at bruge www.vacciner.dk, kan du kontakte supporten på Sundhed.dk på telefon 44 22 07 27 eller e-mail: vaccinersupport@sundhed.dk

  Bemærk: Sundhed.dk kan desværre ikke se ledige datoer, ventetider, booke dine tider eller ændre dine tider.

 • Jeg vil gerne skrives på en restvaccineliste

  Region Syddanmark giver dig mulighed for, at du kan skrive dig på en liste, hvor du melder dig til at stå til rådighed for at modtage eventuelt overskydende vacciner på følgende vaccinationssteder:

  • Esbjerg
  • Aabenraa
  • Sønderborg
  • Vejle
  • Kolding
  • Svendborg
  • Odense

  Skriv mig på en restvaccineliste

 • Anbefalinger til færdigvaccinerede
  • Du kan være sammen med andre færdig-vaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind
  • Du kan være sammen med familie eller nære venner, som ikke er
   vaccineret, uden at holde afstand eller bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19
  • Hvis du er ’nær kontakt’ til en, der er smittet, behøver du ikke gå i
   selvisolation
  • Hvis du er vaccineret, behøver du ikke blive testet regelmæssigt

  Læs flere anbefalinger til  vaccinerede fra Sundhedsstyrelsen

Sidst opdateret: 22. juli 2021