Læs om, hvad du har pligt til at gøre, når du er i jobafklaring

Hvad skal du gøre?

Når du er i et jobafklaringsforløb skal du sammen med din beskæftigelsesrådgiver lægge en plan for, hvordan du hurtigst muligt kan komme tilbage i arbejde.

Det er derfor vigtigt, at du deltager i alle samtaler, du har aftalt med jobcentret; at du deltager i alle tilbud, jobcentret giver dig, og at du søger alle jobs, jobcentret henviser dig til. Opfylder du pligterne - og er du stadig uarbejdsdygtig - har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

HUSK! Tjek din post dagligt. Jobcentret kan sende dig beskeder, som du skal reagere på med én dags varsel.

Deltag aktivt i Min Plan

 • Det skal du gøre

  • Har du et job, skal du fortsat passe jobbet
  • Har du ikke et job, kan jobcentret bede dig om at søge jobs og tage imod tilbud om jobs
 • Vær opmærksom

  Hvis du ikke overholder dine pligter, risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får nedsat hjælpen, hvis man - uden at have en rimelig grund - stopper med at arbejde; afviser et tilbud om arbejde; undlader at søge konkrete jobs eller ikke giver besked til jobcenter eller arbejdsgiver om, at man er blevet syg. Sygdom skal meddeles på den måde, jobcentret har bestemt.

  Hjælpen bliver nedsat med et bestemt beløb, der afhænger af størrelsen på den ydelse, man modtager. 

Gå til samtaler

 • Det skal du gøre

  Du skal møde op til alle samtaler; både dem, du er indkaldt til, og dem, du selv booker på jobnet.dk. Jobcentret giver dig en frist for, hvornår du selv skal booke en samtale. 

  Fristen står på jobnet.dk. 

  Du har mulighed for at tilmelde dig en sms- eller mailservice, så du får besked om frist for selvbooking, men det er dit eget ansvar at huske fristen. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en samtale, skal du hurtigst muligt give jobcentret besked - også hvis du selv har booket samtalen. 

 • Vær opmærksom

  Hvis du udebliver fra en samtale i jobcentret eller hos en anden aktør uden at give besked - og uden rimelig grund - risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får fradrag i sin hjælp for hver dag, man - uden rimelig grund - udebliver fra en samtale. Man får fradrag i hjælpen fra den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted og frem til, man kontakter jobcentret igen - også selvom, man kontakter jobcentret for sent samme dag eller dagen efter.

  Hvis man er blevet bedt om selv at booke samtaler på jobnet.dk, får man fradrag i sin hjælp for hver dag, man - uden at have en rimelig grund - undlader at booke en samtale og frem til, man kontakter jobcentret igen. Det kan være jobsamtaler, rådighedsvurdering eller samtaler hos anden aktør. 

Deltag i tilbud og aktiviteter

 • Det skal du gøre

  Du skal tage imod alle tilbud fra jobcentret. Det kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller andre jobfremmende tilbud - og du har pligt til at møde frem som aftalt med tilbudsstedet. 

  Du har ret til at få en læse-, skrive- og regnetest, hvis du vil - medmindre jobcentret vurderer, at du åbenlyst ikke har brug for det. Ønsker du at tage testen, har du også pligt til at møde frem til denne. 

  Bliver du forhindret i at møde op til tilbuddet - for eksempel på grund af sygdom - skal du hurtigst muligt give besked på den måde, jobcentret har bestemt. 

  Hvis du udebliver fra et tilbud - for eksempel et jobfremmende tilbud eller en læse-, skrive- eller regnetest - uden rimelig grund - risikerer du at blive sanktioneret. 

 • Vær opmærksom

  Man får fradrag i sin hjælp for de dage, man - uden en rimelig grund - ikke er mødt frem enten helt eller delvist. Man kan igen få hjælp, når man opfylder sin pligt til at deltage i tilbud eller aktiviteter efter aftale med jobcentret. 

  Man får nedsat hjælpen, hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked om sygdom til jobcenter eller arbejdsgiver på den måde, som jobcentret har bestemt. Det gælder også, hvis man - uden rimelig grund - stopper på sin uddannelse som led i et tilbud. 

  Hjælpen kan helt ophøre, hvis man gentagne gange - uden at have en rimelig grund - afviser et tilbud, udebliver fra et tilbud eller på anden vis undlader, at deltage i jobafklaringsforløbet og de aftaler, der fremgår af Min Plan. 

Hvis ikke man overholder sine pligter?

Så risikerer man at få en sanktion. 

En sanktion kan ske som enten:

 • Et fradrag i den økonomiske hjælp
 • En nedsættelse af den økonomiske hjælp

Hvis sanktionen sker som et fradrag, får man ikke ydelse for de dage, hvor man ikke har overholdt sine pligter. Sker sanktionen som en nedsættelse, så trækker jobcentret et vist beløb afhængig af størrelsen på den ydelse, man modtager. 

Satser for fradrag i ressourceforløbsydelsen ved afvisning eller udeblivelse fra tilbud, udeblivelse fra jobsamtaler rådighedsvurderinger eller samtaler hos anden aktør

 • Sanktionssatser pr. dag for 2024

  Forsørgere

  756 kr. 

  Ikke-forsørgere

  569 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende uden forsørgelsespligt

  177 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

  756 kr. 

 • Sanktionssatser pr. dag ved 75 pct. uarbejdsdygtighed for 2024

  Forsørgere

  567 kr.

  Ikke-forsørgere

  427 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende uden forsørgelsespligt

  133 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

  567 kr. 

   

 • Sanktionssatser pr. dag ved 50 pct. uarbejdsdygtighed for 2024

  Forsørgere

  378 kr. 

  Ikke-forsørgere

  285 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende uden forsørgelsespligt

  89 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

  378 kr. 

Satser for nedsættelse af ressourceforløbsydelse ved ophør med arbejde, afvisning af tilbud om arbejde, undladelse af at give meddelelse om sygdom ved tilbud og undladelse af at søge konkret job

 • Sanktionssatser pr. hændelse for 2024

  Forsørgere og ikke-forsørgere

  1.896 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende

  292 kr. 

 • Sanktionssatser pr. hændelse ved 75 pct. uarbejdsdygtighed for 2024

  Forsørgere

  1.422 kr. 

  Ikke-forsørgere

  1.422 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende uden forsørgelsespligt

  219 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

  219 kr. 

 • Sanktionssatser pr. hændelse ved 50 pct. uarbejdsdygtighed for 2024

  Forsørgere

  948 kr. 

  Ikke-forsørgere

  474 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende uden forsørgelsespligt

  146 kr. 

  Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

  146 kr. 

 • Sådan klager jeg

  Bliver du sanktioneret, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over den. Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan og hvornår du kan klage over sanktionen. 

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af Lov om aktiv socialpolitik nr. 981 af 23/09/2019, §§ 69k-69p og § 98
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 548 af 07/05/2019, §§ 34-35 og §§ 204-205
  • Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 826 af 16/08/2019, § 59a

Hvornår er det rimeligt, at jeg ikke opfylder mine pligter?

I uforudsete situationer - eller under andre særlige forhold - vil jobcentret vurdere, om det er rimeligt eller ej, at du ikke deltager i en jobsamtale, et tilbud eller lignende. 

Eksempler på rimelige grunde kan være: 

 • Hvis du bliver syg
 • Hvis du ikke kan få dit barn passet
 • Hvis du må deltage i en begravelse eller andre særlige situationer, som jobcentret ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik en indkaldelse om en samtale eller et tilbud

Forud for en eventuel sanktion, vil jobcentret gøre følgende:

 • Finde ud af, om der er andre forhold i enten dit privatliv eller ved din helbredssituation, der forhindrer dig i at deltage i en samtale, et tilbud eller andre jobfremmende aktiviteter. 
 • Udtømme alle muligheder for at komme i kontakt med dig, hvis du udebliver fra en samtale, et tilbud eller en jobfremmende aktivitet. Hvis du har givet samtykke til det, kan jobcentret også kontakte andre personer i dit netværk. 
 • Vurdere om en konkret sanktion vil kunne fremme din rådighed.

Jobcentret tager højde for disse reelle grunde til ikke, at overholde pligterne før det afgøres, om du bør få en sanktion eller ej. 

Sidst opdateret: