Læs om, hvad du har pligt til at gøre, når du modtager ledighedsydelse.

Hvad betyder det at være visiteret til fleksjob?

Når du er visiteret til fleksjob betyder det, at jobcentret har vurderet, at du har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. 

Derfor har du ret til et fleksjob. 

Du vil modtage ledighedsydelse indtil, du bliver ansat i et fleksjob. Derfor skal du søge konkrete jobs og tage imod tilbud om fleksjob, samt deltage i jobrettede samtaler og tilbud. Du skal også tage kontakt til arbejdsgivere, der kan have jobmuligheder til dig. Opfylder du pligterne, står du til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Målet er, at du bliver ansat i et fleksjob. 

HUSK! Tjek din post dagligt. Jobcentret kan sende dig beskeder, som du skal kunne reagere på med én dags varsel. 

Søg jobs

 • Det skal du gøre

  • Vær aktivt jobsøgende -Søg jobs og gå til jobsamtaler hos potentielle arbejdsgivere
  • Tag imod de tilbud om fleksjob, som jobcentret giver dig
  • Registrér dine CV-oplysninger på jobnet.dk senest 3 uger efter, du har opnået ret til ledighedsydelse
  • Hold dit CV opdateret med f.eks. kurser, vikariater, praktikker og andet, du har deltaget i
  • Skriv hvilke jobs, du søger, i din joblog på jobnet.dk
 • Vær opmærksom

  Hvis du ikke overholder dine pligter, risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får fradrag i sin hjælp, hvis man ikke har registreret sine CV-oplysninger på jobnet.dk inden for fristen. Fradraget gælder for de dage, hvor CV'et ikke har været registreret på jobnet.dk. Man kan igen få hjælp ved, at registrere sine CV-oplysninger. 

  Hvis man ikke er aktivt jobsøgende, får man en frist på 3 måneder til at dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter. Sammen med jobcentret lægges der en plan for den aktive jobsøgning i fristperioden. 

  Hjælpen ophører, hvis man - uden at have en rimelig grund - fortsat ikke er aktivt jobsøgende, og ikke overholder den plan, der lægges for den aktive jobsøgning. 

Gå til samtaler

 • Det skal du gøre

  Du skal møde op til alle samtaler; både dem, du er indkaldt til, og dem, du selv booker på jobnet.dk. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en samtale, skal du hurtigst muligt give jobcentret besked - også hvis du selv har booket samtalen. 

 • Vær opmærksom

  Hvis du udebliver fra en samtale i jobcentret eller en anden aktør uden at give besked - og uden rimelig grund - risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får fradrag i sin hjælp for hver dag, man - uden rimelig grund - udebliver fra en samtale og frem til, at man kontakter jobcentret igen. Man får fradrag i hjælpen fra den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted - også selvom, man kontakter jobcentret for sent samme dag eller dagen efter. Det kan være jobsamtaler, opfølgningssamtaler, møde i rehabiliteringsteamet, rådighedsvurderinger eller samtaler hos anden aktør. 

Deltag i tilbud og aktiviteter

 • Det skal du gøre

  Du skal tage imod alle tilbud fra jobcentret. Det kan være virksomhedspraktik eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb, eller andre jobfremmende tilbud - og du har pligt til, at møde frem som aftalt med tilbudsstedet. 

  Bliver du forhindret i at møde op til tilbuddet - for eksempel på grund af sygdom - skal du hurtigst muligt give besked til tilbudsstedet. 

  Hvis du udebliver fra et tilbud - for eksempel et jobfremmende tilbud - uden rimelig grund, risikerer du at blive sanktioneret. 

 • Vær opmærksom

  Man får fradrag i sin hjælp for de dage, man - uden en rimelig grund - ikke er mødt frem enten helt eller delvist. Man kan igen få hjælp, når man opfylder sin pligt til, at deltage i tilbud og aktiviteter efter aftale med jobcentret. 

  Man får ikke hjælp i 3 uger hvis man - uden en rimelig grund - afviser at tage imod et konkret tilbud om fleksjob, ophører i et fleksjob eller hvis man afviser eller ophører i et jobfremmende tilbud. Det gælder også, hvis man ikke deltager aktivt i et jobfremmende tilbud. Manglende deltagelse kan sidestilles med afvisning af et tilbud. 

  Hjælpen ophører, hvis man inden for 12 måneder igen - uden at have en rimelig grund - afviser at tage imod et konkret tilbud om fleksjob, ophører i et fleksjob eller hvis man afviser eller ophører i et jobfremmende tilbud.

  Hvis man opfylder de øvrige betingelser, kan man igen modtage ledighedsydelse, når man har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder. 

 • Sådan klager jeg

  Bliver du sanktioneret, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over den. Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan og hvornår du kan klage over sanktionen. 

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af Lov om aktiv socialpolitik nr. 981 af 23/09/2019, §§ 75-77b og §98
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats nr. 548 af 07/05/2019, §§ 204-205
  • Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 826 af 16/08/2019, §59 a

   

Hvis ikke man overholder sine pligter?

Så risikerer man at få en sanktion.

En sanktion kan ske som enten:

 • Et fradrag i den økonomiske hjælp
 • Ophør af den økonomiske hjælp

Hvis sanktionen sker som et fradrag, får man ikke ydelse for de dage, hvor man ikke har overholdt sine pligter. Jobcentret trækker et fast beløb - en sanktionssats - fra den hjælp, man ellers ville have fået. Sker sanktionen som ophør af hjælp, kan du miste retten til ledighedsydelse i en periode. 

Sanktionssatser 2024 (før skat)

Månedlig ydelsessats

18.137

16.382 12.326
Fradrag i ledighedsydelsen kr. pr. dag

837

756

569

Hvornår er det rimeligt, at jeg ikke opfylder mine pligter?

Når du modtager et tilbud, vil jobcentret tage højde for, om du er i stand til at deltage i tilbuddet eller ej. Det vurderes ud fra de varige og væsentlige begrænsninger der er, i forhold til din arbejdsevne. Tilbuddet kan for eksempel være en virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering. 

Du vil altid få en indsats, som du har forudsætninger for - og derfor også pligt til - at deltage i. 

I uforudsete situationer eller under andre særlige forhold vil jobcentret vurdere, om det er rimeligt eller ej, at du ikke deltager i en jobsamtale, et tilbud eller lignende. Eksempler på rimelige grunde kan være:

 • Hvis du bliver syg
 • Hvis du ikke kan få dit barn passet
 • Hvis du må deltage i en begravelse eller andre situationer, som jobcentret ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik en indkaldelse til en samtale eller et tilbud

Jobcentret tager højde for disse reelle grunde til ikke, at overholde pligterne før det afgøres, om du bør få en sanktion eller ej. 

Sidst opdateret: