Læs mere om dine muligheder for førtidspension

Førtidspension

Førtidspension er en ordning for dig, der ikke har mulighed for at varetage et arbejde.

I modsætning til folkepension, har førtidspension ikke noget med alder at gøre, men er beregnet til dig med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Hvis du er under 40 år, kan du som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. Dette kan kun lade sig gøre i helt særlige tilfælde.

 

Tilkendelse af førtidspension

Det er Jobcentret, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Du skal derfor henvende dig i Jobcentret, hvis du ønsker at få undersøgt mulighederne.
For at kunne blive godkendt til førtidspension skal det dokumenteres, at alle muligheder i forhold til beskæftigelse er udtømt, og at du under ingen omstændigheder kan komme helt eller delvist i arbejde eller i uddannelse.

 

Du har ikke ret til førtidspension

Hvis du mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller lignende, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob er du ikke berettiget til førtidspension.

 

Hvem står for udbetaling af førtidspension?

Det er Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler førtidspension. Hvis du er tilkendt førtidspension og ønsker yderligere information om din udbetaling eller vil oplyse om ændringer i dine forhold, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

 

Læs mere om førtidspension

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Kan jeg få førtidspension?

  Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

  Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

  For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: