Et ressourceforløb er til dig, som har komplekse problemer og derfor brug for en længerevarende særlig hjælp og støtte for, at komme ud på arbejdsmarkedet.

Hvad er Ressourceforløb?

Hvis din funktionsevne er nedsat så meget, at du er i fare for at miste din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du muligvis få bevilget et Ressourceforløb af kommunen. Ressourceforløbet er et længerevarende og personligt tilrettelagt forløb med støtte fra forskellige afdelinger i kommunen inden for beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialområdet.  

Et forløb kan bestå af mange forskellige ting: 

 • Mentorstøtte
 • Træningsforløb på virksomheder
 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Fritids-/frivillige aktiviteter
 • Motion

Du vil få en koordinerende sagsbehandler, der sikrer, at dit forløb bliver tilpasset og justeret undervejs. Den koordinerende sagsbehandler vil også hjælpe dig med at gennemføre de aktiviteter, der giver mening for netop dig. 

Om ressourceforløbsydelse under et Ressourceforløb

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Hvem kan få ressourceforløbsydelse?

  For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.
 • Hvor meget kan jeg få i ressourceforløbsydelse?

  Når du er blevet tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

  Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

  Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

  Hvis du har indtægter eller formue

  Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension overstiger 15.401 kr. (2022) bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 55 pct. af den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger grænsebeløbet på 15.401 kr.

  Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

  Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.

  Derimod har din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

 • Du skal stå til rådighed

  Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

 • Du beholder ydelsen ved flytning, barsel og sygdom

  Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: