Revalidering er en erhvervsrettet støtte til enten en boglig uddannelse, optræning inden for dit arbejdsområde eller omskoling til et andet erhverv.

Hvad er revalidering?

Revalidering er et tilbud til dig, hvis du ikke længere kan klare dit nuværende arbejde. Det kan være på grund af nedslidningskader, psykiske belastninger eller andet.

Formålet er, at du skal komme tilbage til det ordinære arbejdsmarked ved at kvalificere dig til et job, som du bedre kan klare end dit nuværende. Det betyder, at hvis du kan komme i arbejde ved hjælp af andre ordninger, som eksempelvis videreuddannelse på almindelig SU, kan du ikke få tilbudt en Revalidering.

Revalidering er altid med udgangspunkt i den kortest vej til arbejdsmarkedet. 

 

Eksempel
En 37-årig tømrer bliver sygemeldt efter en arbejdsskade med flere brud på ryggen, som giver ham varige fysiske mén. Han skal fremover undgå fysisk arbejde, og han kan derfor ikke vende tilbage til sit fag som tømrer. Han får bevilliget Revalidering til at gennemføre en uddannelse til bygningskonstruktør. Det er en 3,5 årig overbygning til tømrer. Han gennemfører uddannelsen og er nu tilbage i ordinær beskæftigelse. 

 

Dine muligheder for revalidering
Det er jobcenteret, som skal godkende dig til at blive omfattet af en Revalidering.

Hvis du har en sag i jobcenteret, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, som kan vejlede dig. 

Hvis du ikke har en sag i Jobcenter Vejle, kan du møde op i vores vores jobbutik, så kan guide dig videre. 

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

  • Mandag - onsdag 8.00-15.00
  • Torsdag 8.00-17.00
  • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

  • Mandag - onsdag 9.00-15.00
  • Torsdag 9.00-17.00
  • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: