Revalidering

Revalidering er en erhvervsrettet støtte enten til boglig uddannelse, optræning inden for dit arbejdsområde eller omskoling til et andet erhverv.

Anbefal denne side:

Hvad er revalidering?

Revalidering er et tilbud til dig, hvis du ikke længere kan klare dit nuværende arbejde på grund af eksempelvis nedslidningsskader eller psykiske belastninger. Formålet er, at du skal komme tilbage i arbejde ved at kvalificere dig til et job, du bedre kan klare end dit nuværende. Revalidering er altid det sidste valg. Det betyder, at hvis du kan komme i arbejde ved hjælp af andre ordninger, som eksempelvis videreuddannelse på almindelig SU, kan du ikke få tilbudt en Revalidering.

Eksempel
En 37årig tømrer bliver sygemeldt efter en arbejdsskade med flere brud på ryggen, som giver ham varige fysiske mén. Han skal fremover undgå fysisk arbejde, og han kan derfor ikke vende tilbage til sit fag som tømrer. Han får bevilliget Revalidering til at gennemføre en uddannelse til bygningskonstruktør, som er en 3,5 årig overbygning til tømrer. Han har nu gennemført uddannelsen, og er tilbage i ordinær beskæftigelse. 

Dine muligheder for revalidering
Det er jobcenteret, som skal godkende dig til at blive omfattet af en Revalidering.

 • Hvis du har en sag i jobcenteret, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, som kan vejlede dig. 
 • Hvis du ikke har en sag i Jobcenter Vejle, kan du møde op i vores Åben rådgivning

Læs mere om Revalidering

 • Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Hvem kan få revalidering?

  Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

  For at få støtte til revalidering:

  • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
  • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

 • Hvordan får jeg revalidering?

  Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

  Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde Min Plan. Min Plan skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.

  Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud, fx godkendelse af revalideringen, indholdet af Min Plan osv. på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

 • Uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik

  En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

  Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

  Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

 • Revalidering som ansat

  Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - såkaldt virksomhedsrevalidering.

  Ordningen bruges normalt, hvis du har meget erhvervserfaring. Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

  Under forløbet får du udbetalt et beløb, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område.

 • Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

  En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 18.878 kr. (2019) pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse.

  • er du over 30 år, får du 18.878 (2019) kr. pr. måned
  • er du under 30 år forsørger eget barn i dit hjem, får du 18.878 kr. pr. måned (2019)
  • er du fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn, får du 15.180 kr. pr. måned (2019)
  • er du fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, får du 11.423 kr. pr. måned (2019)
  • er du under 25 år og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 7.363 kr. pr. måned (2019)
  • er du under 25 og bor hos en eller begge dine forældre, får du 3.553 kr. pr. måned (2019)
  • er du under 25 år, er gravid og er 12 uger henne, får du 11.423 kr. pr. måned (2019)
  • er du under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn, får du 15.180 kr. pr. måned (2019)
  • er du under 25 år, psykisk syg og ikke bor hjemme hos en eller begge dine forældre, får du 11.423 kr.  pr. måned (2019)
  • Er du under 25 år, modtager du maks. hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg, får du 15.180 kr. pr. måned (2019)
  • Hvis du har indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitligt overstiger højeste revalidering, får du 18.878 kr. pr. måned (2019)
  • Din revalideringsydelse nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr. pr. år.

  Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

  Revalidering i højst fem år

  Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

  Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

  Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50
 • Telefontid
 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene til jobcenteret åbner kl. 8.00

Sidst opdateret: 23. juni 2017