Revalidering er et tilbud om økonomisk støtte til dig, der har begrænsninger i din arbejdsevne og ønsker uddannelse, optræning eller omskoling.

Hvad er revalidering?

Revalidering er en støtte som du kan få, hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan få tilknytning til arbejdsmarkedet ved hjælp fra andre støtteformer eller tilbud. Det er en konkret vurdering, som jobcentret foretager ud fra din situation.

For at få revalidering skal følgende være opfyldt:

  •  Du har begrænsninger i din evne til at arbejde
  •  Der er en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre til selvforsørgelse
  •  Du kan ikke få tilknytning til arbejdsmarkedet ved hjælp af andre tilbud eller ordninger

Derudover baseres vurderingen oftest på et eller flere udviklings- eller afklaringsforløb, en lægefaglig vurdering og en analyse af din arbejdsevne.

Det kan du selv gøre

Kontakt jobcentret og hør om dine muligheder.

Hvis du i forvejen er tilknyttet jobcentret, kan du tale med din beskæftigelsesrådgiver om de forskellige muligheder. Det er jobcentret, der vurderer, om du kan få en revalidering.

Du har også altid mulighed for at ansøge direkte og få en afgørelse med klagevejledning.

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

  • Mandag - onsdag 8.00-15.00
  • Torsdag 8.00-17.00
  • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

  • Mandag - onsdag 9.00-15.00
  • Torsdag 9.00-17.00
  • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: