Antallet af smittede med corona stiger - læs mere om bl.a. test


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Seniorpension

Er du tæt på folkepensionsalderen, har du arbejdet i mange år, og er din evne til at arbejde så nedsat, at du højst kan arbejde i 15 timer om ugen? Så kan seniorpension være en mulighed for dig.

Fra den 1. januar 2020 har du mulighed for at søge om seniorpension, hvis du kan sige ja til følgende:

 • Du har højst seks år til folkepensionsalderen
 • Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år (med undtagelse af fleksjob, hvor timerne er færre)
 • Din evne til at arbejde er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen

Ordningen betyder, at det bliver lettere for dig at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, når du er senior og ikke længere kan varetage et almindeligt job eller et job med støtte - for eksempel fleksjob. 

 

 • Få mere at vide om seniorpension

 • Hvordan søger jeg?

  Du skal rette personlig henvendelse til jobcentret i vores åbningstid for at søge.

 • Hvem behandler min ansøgning?

  Det er jobcenteret, der behandler din ansøgning om seniorpension. Du bør være opmærksom på, at det kan tage op til et halvt år at behandle din ansøgning. 

 • Hvilke tidsfrister skal overholdes?

  Man kan søge allerede 6.5 år før man når folkepensionsalderen.

 • Hvad hvis jeg har søgt, men fået afslag?

  Hvis du har søgt om seniorpension i 2020 og fået afslag på din ansøgning, vil du igen pr. 01.01. 2021 - som er året efter - kunne ansøge om seniorpension hos ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension).

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har søgt - men endnu ikke fået en afgørelse?

  Hvis du har søgt om det, der før hed seniorførtidspension, og du har gjort dette inden 1. januar 2020 men endnu ikke fået en afgørelse, behandler jobcenteret din ansøgning efter reglerne om seniorførtidspension. 

  Du kan også vælge, at kommunen i stedet skal behandle din ansøgning efter de nye regler om seniorpension, der trådte i kraft 1. januar 2020.

Sidst opdateret: 13. juli 2020