Enkeltydelser

Har du uforudsete, men nødvendige ekstraudgifter, kan du søge om et særligt økonomisk tilskud. For at få et tilskud skal du have været udsat for en social begivenhed, og ikke selv have mulighed for at betale udgiften.

Anbefal denne side:

Hvad kan du få tilskud til?

Det kan for eksempel være: 

 • Flytteudgifter (fx indskud og depositum)
 • Tandbehandling
 • Etablering af bolig
 • Medicin
 • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig
 • Briller

Hvis du er i tvivl, om du kan få dækket en konkret udgift, er du velkommen til at kontakte os i jobcenteret. 

Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du har påtaget dig udgiften. Du må eksempelvis ikke have skrevet under på en lejekontrakt, inden du søger om tilskud til depositum. Du kan heller ikke få refunderet udgifter til medicin, som du har købt inden, du søger om tilskud til medicin. Men du kan godt få refunderet de udgifter, du har haft til medicin i tidsrummet mellem, vi har modtaget din ansøgning og til du får en afgørelse - hvis afgørelsen altså ender i en bevilling.  

 • Ofte stillede spørgsmål

  Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Hvornår kan jeg søge?

  Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

  • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
  • din familiesituation
  • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
  • typen af ekstraudgift
  • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

  Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

  Hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

 • Skal jeg betale det tilbage?

  Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

  Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse.

 • Tilskud til tandpleje

  Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

  Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau.

  Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

  Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).

  Hvis du er 25 år til og med 29 år og modtager integrationsydelse men ikke dansktillæg eller uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg, kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).

  Hvis du er 25 år eller derover og modtager integrationsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).

  Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2018). Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

  Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2018), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelses- eller kontanthjælpsniveau. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

  Hjælp til dækning af egenbetaling

  Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Kontakt Jobcenter Vejle - Ydelser

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 01 57
 • Telefontid
 • Mandag - onsdag 9.00 -12.00
 • Torsdag 9.00-12.00
 • Fredag 9.00-12.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • Mandag - onsdag 9.00 - 15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene til jobcenteret åbner kl. 8.00

Sidst opdateret: 12. september 2019