Vigtigt: Har du modtaget en afgørelse om sanktion og tilbagebetaling på grund af kortvarigt ophold i et EU-land i perioden 9. december 2019 til 9. december 2022, så læs mere her.

Har du haft et helt kortvarigt ophold i andre EU lande (eksempelvis Tyskland for at foretage indkøb), og er du samtidig modtager af en ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, så kan du nu ikke længere sanktioneres efter sådanne ophold eller blive mødt med et tilbagebetalingskrav. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst kommunerne, at der ikke er lovhjemmel til at træffe afgørelse om sanktion og tilbagebetaling af forsørgelsesydelse, hvis du står i en situation som ovenstående. 

Derfor opfordrer vi dig til at kontakte Ydelsescenteret, hvis du har modtaget en afgørelse om sanktion og eventuel tilbagebetaling af forsørgelsesydelse i perioden, hvis du ønsker din sag genoptaget.

Ydelsescenteret vil herefter genoptage din sag og eventuelt træffe en ny afgørelse. 

Du finder kontaktinformationen på siden her.

Sidst opdateret: