Hvis du er ledig og opfylder visse betingelser, har du mulighed for at få dækket dine transportudgifter i forbindelse med en ansættelsessamtale, hvis den samlede afstand til samtalen er over 200 km

Hvem kan søge: 

 • Dagpengemodtagere
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Ledige fleksjobbere
 • Modtagere af uddannelseshjælp med en jobrettet indsats

Hvilke betingelser skal opfyldes?

 • Afstand

  Afstanden til jobsamtalen er over 200 km. tur/retur

 • Bopæl

  Du har bopæl i Vejle Kommune på ansøgningstidspunktet og rejsetidspunktet

 • Type af job

  Samtalen er om et ordinært job, et fleksjob eller et job med løntilskud

 • Antal timer

  Jobbet er på mindst 20 timer om ugen (gælder dog ikke for fleksjobbere)

 • Samtalen

  Samtalen foregår i Danmark

 • Dokumentation

  Der kan fremvises dokumentation på, at du er indkaldt til jobsamtale

 • Ansøgningen

  At ansøgningen indsendes senest 14 dage efter rejsen

 • Udgifter

  At du selv har afholdt udgifterne og ikke har modtaget eller kan få tilskud til rejsen andre steder fra.

Befordring ydes til:

 • Type af transport

  Du bestemmer selv, om du ønsker at tage offentlig transport eller køre i egen bil. Tilskuddet ydes dog altid med kilometertakst.

 • Kilometertakst

  Tilskuddet størrelse svarer til statens lave kilometertakst, kr. 1,10 pr. km. (2023-takst). Ruten findes som korteste rute på Krak.dk

Hvis du ønsker at søge dækning af dine transportudgifter eller ovenstående giver anledning til spørgsmål skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver hos Jobcenter Vejle.

Sidst opdateret: