Hvis du er ledig og deltager i virksomhedspraktik, nytteindsats, kurser eller opkvalificeringsforløb gennem Jobcenter Vejle, har du mulighed for at få merudgiftsgodtgørelse, som et tilskud til dine transportudgifter

Hvem kan få: 

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet
 • Jobafklaringsforløbsmodtagere
 • Ressourceforløbsmodtagere
 • Selvforsørgende
 • Unge under 18 år

Hvilke betingelser skal opfyldes?

 • Deltager i tilbud gennem Jobcenter Vejle

  Det er et krav, at du deltager i virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 11, 13 og 14.

   

  Der kan max. bevilges 1000 kr. brutto pr. måned.

 • Afstand

  Der gives tilskud til transportudgifter fra 4 km. op til 24 km. (dagligt tur/retur).

  Afstanden beregnes ud fra Kraks korteste rute.

Det er din beskæftigelsesrådgiver, som vurderer, om du er berettiget til tilskud til dine transportudgifter.

Giver overstående anledning til spørgsmål? Så kontakt din beskæftigelsesrådgiver og få yderligere information.

Sidst opdateret: