Arbejdsgivere og selvstændige kan nu få en økonomisk håndsrækning

Fra den 27. februar 2020 gælder en ny og midlertidig lovændring.

Lovændringen betyder, at arbejdsgivere og selvstændige har udvidet ret til at søge om refusion eller sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes covid-19- smitte eller karantæne. Sygedagpengelovens øvrige betingelser skal fortsat være opfyldte.

Til virksomheder:  Du søger om sygedagpengerefusion via NemRefusion, som du plejer. Du skal vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at du angiver den periode, du søger refusion for.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du anmode om at få udbetalt sygedagpenge for dit fravær som følge af covid-19 ved at udfylde og indsende papirblanketten NR104C. 

Lovændringen gælder foreløbigt frem til 31. december 2020.

Sidst opdateret: