Har kommunen på et tidspunkt standset dine sygedagpenge før der lå en afgørelse? Så kan du søge om at få din sag genoptaget.

Du kan måske få din sag om sygedagpenge genoptaget, hvis kommunen har standset udbetalingen af dine sygedagpenge før, du har modtaget en endelig afgørelse i din sag. 

Tidligere har kommunen haft ret til at standse udbetalingen, hvis perioden for udbetalingen var udløbet - også selvom, der ikke var truffet en endelig afgørelse.

Dette er nu ændret. 

Nu må udbetalingen først standses, når kommunen har lavet en vurdering og truffet en endelig afgørelse. Det gælder med tilbagevirkende kraft.

Hvad betyder genoptagelsen for dig?

Genoptagelsen af din sag kan føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, udbetalingen er blevet standset.

Vurderingen kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge - heller ikke, selvom din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder eksempelvis, hvis du har genoptaget arbejdet eller har raskmeldt dig. 

I andre tilfælde betyder genoptagelsen, at du skal betale penge tilbage til kommunen. Dette kaldes en modregning. Det sker, hvis du har fået udbetalt andre ydelser i samme periode, som kravet om efterbetaling handler om. 

Sådan genoptager du din sag

Hvis du mener, at din sag bør genoptages, eller hvis du har spørgsmål om din sag, kan du kontakte Vejle Kommune, Jobcenter Vejle, på telefon 76 81 61 50 eller på Digital Post via Borger.dk. 

Hvis Ankestyrelsen har truffet den sidste afgørelse om, at standse dine sygedagpenge, så er det også dem, der træffer beslutning om genoptagelse.

Du kan kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller via mail på sikkermail@ast.dk. 

Grunden til dette er, at hverken Ankestyrelsen eller Vejle Kommune har mulighed for selv, at finde de sygedagpengesager, der eventuelt skal genoptages.

Sidst opdateret: