Som sygemeldt kommer du i kontakt med Jobcenter Vejle - også selvom du har en arbejdsgiver. Her på siden kan du læse om, hvad du kan forvente af samarbejdet med os under dit forløb som sygemeldt.

Dit forløb som sygemeldt

 • Covid-19: Arbejdsgivere og selvstændige kan nu få en økonomisk håndsrækning

  Fra den 27. februar 2020 gælder en ny og midlertidig lovændring.

  Lovændringen betyder, at arbejdsgivere og selvstændige har udvidet ret til at søge om refusion eller sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis sygefraværet skyldes covid-19- smitte eller karantæne. Sygedagpengelovens øvrige betingelser skal fortsat være opfyldte.

  Til virksomheder: Du søger om sygedagpengerefusion via NemRefusion, som du plejer. Du skal vælge årsagen ”Andre årsager” og angive ”Covid-19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at du angiver den periode, du søger refusion for.

  Lovændringen gælder foreløbigt frem til 31. december 2020.

 • Meld dig syg

  Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt melde det til din arbejdsgiver. Det gælder også, hvis du er i et fleksjob eller i et løntilskudsjob. 

  Du har først mulighed for at modtage sygedagpenge fra den dag, du melder dig syg. Afhængigt af din overenskomst og dine arbejdsforhold kan det være, at du kan fortsætte med at få løn. Det kan også være, at du mister din løn og i stedet skal søge om sygedagpenge.

 • Send sygdomsoplysninger i Mit Sygefravær

  Når du er sygemeldt modtager du et brev i din Digitale Postkasse med besked om at gå ind på Mit Sygefravær. 

  Afhængigt af om du modtager løn, vil du blive bedt om at:

  • Kommentere de oplysninger din arbejdsgiver har indsendt
  • Ansøge om sygedagpenge
  • Udfylde et oplysningskema til brug i jobcenteret

  Du vil blive bedt om at fortælle om din sygdom, og hvor længe du forventer at være syg. Du har ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du fejler. 

  Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for, hvornår du senest skal sende dine oplysninger til Mit Sygefravær. 

 • Din økonomi som sygemeldt

  Når du er sygemeldt kan du - afhængigt af din overenskomst - fortsat få løn.

  Hvis du ikke længere kan få løn fra din arbejdsgiver, skal du anmode om sygedagpenge. Arbejdsgiveren giver besked til jobcenteret. 

  Du vil modtage et brev i din Digitale Postkasse med besked om, at gå ind på Mit Sygefravær og ansøge om sygedagpenge. 

 • Gå til læge og få lægeerklæring

  Inden 8. sygeuge vil jobcenteret som hovedregel bede dig om, at gå til din egen læge og få en lægeerklæring. Lægen vil indsende din lægeerklæring til jobcenteret. 

  Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver også kan anmode om en lægeerklæring. 

 • Samtaler med jobcenteret

  Hvis du forventer, at du vil være fuldt raskmeldt inden for 8 uger fra din første fraværsdag, vil du primært have kontakt med din arbejdsgiver.

  Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, skal du have en samtale med din beskæftigelsesrådgiver. Du vil blive kontaktet enten telefonisk eller modtage en indkaldelse i din Digitale Postkasse. 

  Til samtalen vil vi snakke om, hvad vi i fællesskab tror at der skal til for, at du kan komme i arbejde igen. 

  Samtalen kan eventuelt finde sted på din arbejdsplads, så din arbejdsgiver også har mulighed for at deltage. 

 • Meld dig rask

  Når du er ikke længere er syg, skal du melde dig rask igen til din arbejdsgiver. 

  Du skal også melde dig rask igen på jobnet.dk. 

 • Revurdering efter 22 uger

  Som udgangspunkt er du ikke berettiget til sygedagpenge i mere end 22 uger. 

  Er du efter 22 uger fortsat ude af stand til at arbejde, overgår du til et jobafklaringsforløb. 

  Jobafklaringsforløbet kan bestå af en bred vifte af tilbud - lige fra mentorstøtte, vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

  Når du overgår til et jobafklaringsforløb, skal du deltage i et møde med vores rehabiliteringsteam, som vil fastsætte indholdet i dit forløb. Læs mere om vores rehabiliteringsteam.

  I et jobafklaringsforløb kan du modtage ressourceforløbsydelse. Læs mere på borger.dk

 • Ferie under sygemelding

  Hvis du ønsker at holde ferie under din sygemelding, skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, som kan træffe afgørelse om, hvorvidt du kan holde ferie. 

  Ferien skal i øvrigt også afstemmes med din arbejdsgiver - ligesom du plejer, når du ikke er sygemeldt. 

Kontakt Jobcenter Vejle

Havneparken 16c, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 61 50

Telefontid

 • Mandag - onsdag 8.00-15.00
 • Torsdag 8.00-17.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag - onsdag 9.00-15.00
 • Torsdag 9.00-17.00
 • Fredag 9.00-14.00

Dørene er åbne fra kl. 8.00 alle hverdage. Der er åbent for borgerbetjening fra kl. 9.00. 

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: