Se hvor lang tid der kan gå, før der er truffet afgørelse i din sag.

Tidsfristen henviser til, hvor lang tid det højst må tage inden vi afgør din sag. 

Fristen er 4 uger. Den regnes fra det tidspunkt, hvor jobcentret har modtaget din ansøgning. 

I følge loven skal vi behandle din sag efter faste principper: 

 • Vi behandler din anmodning om hjælp så hurtigt som muligt
 • Vi sætter en frist for, hvor hurtigt vi kan træffe en afgørelse - afhængigt af typen af din sag
 • Vi oplyser dig om tidsfristerne
 • Vi giver dig besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i din sag

Når vi har truffet en afgørelse, kan der muligvis være ventetid indtil, at du kan få den ydelse eller indsats, som du er blevet tilkendt. 

Undtagelser i forhold til fristen

Vi behandler normalvist din ansøgning inden for 4 uger, men der kan være enkelte undtagelser. Nedenfor finder du et opslagsværk over særlige tidsfrister i hver type sag. 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 • Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktikperioden

  § 44:

  Sagsbehandlingsfristen er 1 uge. 

 • Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist

  § 51: 

  Sagsbehandlingsfristen er 2 måneder. 

 • Afgørelse om ret til ressourceforløb

  § 112:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder.

 • Afgørelse om visitation til fleksjob

  §116:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Afgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

  §70g:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Opkvalificering ved større afskedigelser

  § 102: 

  Sagsbehandlingsfristen er 2 uger efter anmodning (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Lov om integration af udlændinge

 • Tilbud om helbredsmæssig vurdering

  §15d:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Udarbejdelse af integrationskontrakt

  §19: 

  Sagsbehandlingsfristen er 1 måned (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Afgørelse om danskundervisning

  §21:

  Sagsbehandlingsfristen er 1 måned (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Repatrieringslov

 • Afgørelse om hjælp til repatriering

  §7:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder. 

Lov om aktiv socialpolitik

 • Overlevelseshjælp

  §81:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 dage fra ansøgning. 

 • Hjælp til tandbehandling

  §§82 og 82 a:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 uger. 

 • Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering er tilstede

  §46:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder. 

 • Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

  §65:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

Lov om social pension

 • Ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag

  Ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag

  Når du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag skal der skelnes mellem tidspunktet for ansøgningens indgivelse, og tidspunktet for kommunens beslutning om at påbegynde en sag om førtidspension.

  Der er ikke i lov fastsat, hvor lang tid fristen må være, fra ansøgningen er modtaget, og til der er truffet en beslutning om påbegyndelse, men vi skal som kommune behandle din ansøgning hurtigst muligt.

  Når der er truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om førtidspension, er der en lovbunden frist for, at afgørelsen om førtidspension skal være truffet senest indenfor 3 måneder.

 • Afgørelse om seniorpension

  §17, stk. 3:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

Lov om førtidspension

 • Afgørelse om forhøjelse af førtidspension

  §44:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

Lov om retssikkerhed og administration

 • Formalitetsklager

  §60, stk. 3:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 uger. 

Forvaltnings- og offentlighedsloven

 • Aktindsigt

  FL §9 og OL §7:

  Sagsbehandlingsfristen er 7 arbejdsdage (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Sidst opdateret: