Se hvor lang tid der kan gå, før der er truffet afgørelse i din sag

Tidsfristen henviser til, hvor lang tid det højst må tage, inden vi afgør din sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor jobcentret har modtaget din ansøgning.

Ifølge loven skal vi behandle din sag efter faste principper:

 • Vi behandler din anmodning om hjælp så hurtigt som muligt.
 • Vi sætter en frist for, hvor hurtigt vi skal træffe en afgørelse – afhængigt af typen af din sag.
 • Vi offentliggør tidsfristerne.
 • Vi giver dig besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i din sag.

Når afgørelsen er truffet, kan der måske igen være ventetid på at få den ydelse eller indsats, du er blevet bevilget.

 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelser:

 • Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktikperioden

  §61, stk.2:

  Sagsbehandlingsfristen er 1 uge. 

 • Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist

  §66: 

  Sagsbehandlingsfristen er 2 måneder. 

 • Afgørelse om ret til ressourceforløb

  §112:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder.

 • Afgørelse om visitation til fleksjob

  §116:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Afgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

  §117, stk.4:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering er tilstede

  §142:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder. 

 • Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

  §147:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Opkvalificering ved større afskedigelser

  §164: 

  Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt: 2 uger efter anmodning. 

Lov om seniorjob - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelse:

 • Anmodning om seniorjob

  §2

  Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt: 2 måneder. 

Lov om integration af udlændinge - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelser:

 • Tilbud om helbredsmæssig vurdering

  §15d:

  Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt: 6 måneder 

 • Udarbejdelse af integrationskontrakt

  §19: 

  Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt: 1 måned 

 • Afgørelse om danskundervisning

  §21:

  Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt: 1 måned 

Repatrieringslov - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelse:

 • Afgørelse om hjælp til repatriering

  §7:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 måneder. 

Lov om aktiv socialpolitik - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelser:

 • Overlevelseshjælp

  §81:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 dage fra ansøgning. 

 • Hjælp til tandbehandling

  §§82 og 82 a:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 uger. 

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelse:

 • Afgørelse om personlig personlig assistance til handicappede i erhverv mv.

  §4 

  Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt: 1 måned. 

Lov om social pension - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelser:

 • Ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag

  Når du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag skal der skelnes mellem tidspunktet for ansøgningens indgivelse, og tidspunktet for kommunens beslutning om at påbegynde en sag om førtidspension.

  Der er ikke i lov fastsat, hvor lang tid fristen må være, fra ansøgningen er modtaget, og til der er truffet en beslutning om påbegyndelse, men vi skal som kommune behandle din ansøgning hurtigst muligt.

  Når der er truffet afgørelse om påbegyndelse af sag om førtidspension, er der en lovbunden frist for, at afgørelsen om førtidspension skal være truffet senest indenfor 3 måneder.

Lov om førtidspension - fristen er 4 uger med nedenstående undtagelse:

 • Afgørelse om forhøjelse af førtidspension

  §44:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

Lov om retssikkerhed og administration

 • Formalitetsklager

  §60, stk. 3:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 uger. 

Forvaltnings- og offentlighedsloven

 • Aktindsigt

  FL §9 og OL §7:

  Sagsbehandlingsfristen er lovbestemt: 7 arbejdsdage 

Sidst opdateret: