Læs mere om corona - bl.a. om restriktioner, vaccinationer og test. Lyntest i Børkop, Egtved, Give, Jelling, Ågård og 5 steder i Vejle i uge 9


Læs mere om corona her / Information in English

Tidsfrister for sagsbehandling

Se hvor lang tid der kan gå, før der er truffet afgørelse i din sag.

Tidsfristen henviser til, hvor lang tid det højst må tage inden vi afgør din sag. 

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor jobcenteret har modtaget din ansøgning, og alle oplysninger er tilstede. 

I følge Loven skal vi behandle din sag efter faste principper: 

 • Vi behandler din anmodning om hjælp så hurtigt som muligt
 • Vi sætter en frist for, hvor hurtigt vi kan træffe en afgørelse - afhængigt af typen af din sag
 • Vi oplyser dig om tidsfristerne
 • Vi giver dig besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i din sag

Når vi har truffet en afgørelse, kan der muligvis være ventetid indtil, at du kan få den ydelse eller indsats, som du er blevet tilkendt. 

Nedenfor finder du et opslagsværk over tidsfristerne i hver enkelt type sag. 

 

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 • Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktikperioden

  § 44:

  Sagsbehandlingsfristen er 1 uge. 

 • Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist

  § 51: 

  Sagsbehandlingsfristen er 2 måneder. 

 • Afgørelse om ret til ressourceforløb

  § 68a:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder.

 • Afgørelse om visitation til fleksjob

  §70:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Afgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

  §70g:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Opkvalificering ved større afskedigelser

  § 102: 

  Sagsbehandlingsfristen er 2 uger efter anmodning (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Lov om integration af udlændinge

 • Tilbud om helbredsmæssig vurdering

  §15d:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Udarbejdelse af integrationskontrakt

  §19: 

  Sagsbehandlingsfristen er 1 måned (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Afgørelse om danskundervisning

  §21:

  Sagsbehandlingsfristen er 1 måned (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Repatrieringslov

 • Afgørelse om hjælp til repatriering

  §7:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 måneder. 

 • Lov om aktiv socialpolitik

 • Overlevelseshjælp

  §81:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 dage fra ansøgning. 

 • Hjælp til tandbehandling

  §§82 og 82 a:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 uger. 

 • Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering er tilstede

  §46:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder. 

 • Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

  §65:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Lov om social pension

 • Afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension

  §17, stk. 2:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Afgørelse om seniorførtidspension

  §17, stk. 3:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Lov om førtidspension

 • Afgørelse om forhøjelse af førtidspension

  §44:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Lov om retssikkerhed og administration

 • Formalitetsklager

  §60, stk. 3:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 uger. 

 • Forvaltnings- og offentlighedsloven

 • Aktindsigt

  FL §9 og OL §7:

  Sagsbehandlingsfristen er 7 arbejdsdage (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Sidst opdateret: 11. december 2020