Tidsfrister for sagsbehandling

Se hvor lang tid der kan gå, før der er truffet afgørelse i din sag.

Kommunen skal i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §3:

  • Behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt
  • Fastsætte en frist for, hvor hurtigt vi skal træffe en afgørelse. Fristerne afhænger af de enkelte sagstyper
  • Oplyse om tidsfristerne
  • Give borgeren besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i en sag

Tidsfristen angiver den tid, som det højest må tage, inden der er truffet en afgørelse i din sag. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor jobcenteret har modtaget din ansøgning, og når alle oplysninger er til stede. Når afgørelsen er truffet, kan der muligvis igen være ventetid på at få den ydelse eller indsats, du er blevet tilkendt.

Sidst opdateret: 19. september 2019