Se hvor lang tid der kan gå, før der er truffet afgørelse i din sag.

Tidsfristen henviser til, hvor lang tid det højst må tage inden vi afgør din sag. 

Fristen er 4 uger. Den regnes fra det tidspunkt, hvor jobcentret har modtaget din ansøgning, og alle oplysninger er tilstede. 

I følge Loven skal vi behandle din sag efter faste principper: 

 • Vi behandler din anmodning om hjælp så hurtigt som muligt
 • Vi sætter en frist for, hvor hurtigt vi kan træffe en afgørelse - afhængigt af typen af din sag
 • Vi oplyser dig om tidsfristerne
 • Vi giver dig besked, hvis vi ikke kan overholde fristen i din sag

Når vi har truffet en afgørelse, kan der muligvis være ventetid indtil, at du kan få den ydelse eller indsats, som du er blevet tilkendt. 

Undtagelser i forhold til fristen

Vi behandler normalvist din ansøgning inden for 4 uger, men der kan være enkelte undtagelser. Nedenfor finder du et opslagsværk over særlige tidsfrister i hver type sag. 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 • Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktikperioden

  § 44:

  Sagsbehandlingsfristen er 1 uge. 

 • Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist

  § 51: 

  Sagsbehandlingsfristen er 2 måneder. 

 • Afgørelse om ret til ressourceforløb

  § 68a:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder.

 • Afgørelse om visitation til fleksjob

  §70:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Afgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

  §70g:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

 • Opkvalificering ved større afskedigelser

  § 102: 

  Sagsbehandlingsfristen er 2 uger efter anmodning (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Lov om integration af udlændinge

 • Tilbud om helbredsmæssig vurdering

  §15d:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Udarbejdelse af integrationskontrakt

  §19: 

  Sagsbehandlingsfristen er 1 måned (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Afgørelse om danskundervisning

  §21:

  Sagsbehandlingsfristen er 1 måned (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Repatrieringslov

 • Afgørelse om hjælp til repatriering

  §7:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 måneder. 

Lov om aktiv socialpolitik

 • Overlevelseshjælp

  §81:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 dage fra ansøgning. 

 • Hjælp til tandbehandling

  §§82 og 82 a:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 uger. 

 • Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for støtte til revalidering er tilstede

  §46:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder. 

 • Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

  §65:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

Lov om social pension

 • Afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension

  §17, stk. 2:

  Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

 • Afgørelse om seniorpension

  §17, stk. 3:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Lov om førtidspension

 • Afgørelse om forhøjelse af førtidspension

  §44:

  Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder. 

Lov om retssikkerhed og administration

 • Formalitetsklager

  §60, stk. 3:

  Sagsbehandlingsfristen er 2 uger. 

Forvaltnings- og offentlighedsloven

 • Aktindsigt

  FL §9 og OL §7:

  Sagsbehandlingsfristen er 7 arbejdsdage (lovbestemt sagsbehandlingsfrist). 

Sidst opdateret: