Klima-, Natur- og Miljøforum hjælper os med at udvikle kommunen i balance med klima, natur og miljø.

Hvad sker der i Klima-, Natur- og Miljøforum?

  • Vi fortæller Miljøforums medlemmer om nye projekter i Teknik & Miljø, og hvilken betydning de har for klima-, natur- og miljøområdet
  • Vi henter inspiration og ideer til planlægning i det åbne land med fokus på klima og bæredygtighed
  • Vi starter samarbejdsprojekter om klima-, miljø- og naturforbedring for landbrug, skovbrug og dambrug
  • I Miljøforum snakker vi også om bæredygtigt friluftsliv og turisme i det åbne land og ved vandet
  • Alle i Miljøforum kan komme med ideer eller konkrete natur- og miljøprojekter med henblik på inspiration, samarbejde og fundraising. På den måde får vi den bredest mulige forankring af arbejdet gennem inddragelse af borgere og organisationer

Hvordan?

Miljøforum holder

  • mindst 2 møder om året
  • 1 ekskursion om året

Hvem er med?

Klima-, Natur- og Miljøudvalget
Søren Peschardt
Lars Schmidt
Morten Skovlund
Amalie Thomsen
Mads Hartlev Jansen
Søren Broch
Allan Pedersen

Landbruget i Vejle Kommune
Nis Hjort
Torben Jonasen

Dambrug i Vejle Kommune
Jens Grøn

Dansk Skovforening
Jens Grøn
Henrik Korsholm

Visit Vejle Erhverv og Kultur
Morten Damgaard
Maria Stilund Sommer

Danmarks Naturfredningsforening
Martin Grum-Nymann
Uffe Rømer

Friluftsrådet i Trekantområdet
Peer Høgsberg

Dansk Ornitologisk Forening
Lars Kromann-Larsen
Jens Erik Sørensen

Sportsfiskerforeningerne ved Vejle Å
Brian Petrowski

Vejle Amatørfiskerforening
Lasse Mikkelsen
Henning Fredberg

Danmarks Jægerforbund i Vejle Kommune
Jens Venø Kjellerup

Repræsentant for Naturvejlederne i Vejle Kommune
Finn Lillethorup

Vejle Spildevand A/S
Mikael Schultz

Vandrådet, Vejle Kommune
Jens Peder Pedersen

Klimafokus Vejle
Casper Grane
Nina Skriver Dahl

Referat fra seneste møde

Tidligere møder og indlæg i Miljøforum

Kontakt os, hvis du gerne vil se referater og indlæg fra tidligere møder.

Sidst opdateret: